EN

athletic {adjective}

volume_up
I was President of the Gaelic Athletic Association, which is Ireland's largest sporting body.
A Kelta Atlétikai Szövetség elnöke voltam, ez Írország legnagyobb sportszövetsége.
Only the most exhilarating and artistic display of athletic competition known to mankind.
A legvidítóbb, és legművészibbb kifejezése az atlétikai versengésnek.
Indeed, the largest voluntary association in Ireland is the Gaelic Athletic Association.
Valójában a legnagyobb önkéntes szervezet Írországban a Kelta Atlétikai Szövetség.
He was good-looking, athletic-looking, a man's man with a brilliant mind and a lean body.
Jó megjelenésű, kisportolt férfiember volt, briliáns aggyal és szikár testtel.
Tuppence was conscious of her as a strong athletic woman.
Tuppence csak most döbbent rá, hogy milyen kisportolt,
The girl could have done it easily - she's an athletic type.
Az a lány például nagyon könnyen: kisportolt alkat.
athletic (also: sporty)
The athletic-looking Rebel scrambled safely up the access ramp as it closed, sealing off the starship.
A sportos alkatú lázadó sértetlenül feljutott a rámpán, ami felhúzódott mögötte.
He'd had no difficulty in following the tall, blond, attractive, athletic-looking woman from Washington National Airport to here.
A magas, sportos, szőke nő követése a washingtoni repülőtérről nem jelentett gondot.
Maga agilis, sportos, és...
It's just possible, of course, that an unusually athletic woman might have done it - but it's damned unlikely.
Persze azért lehetséges, hogy egy szokatlanul erős kisportolt nő követte el a gyilkosságot, de ez nem túl valószínű.
He was a powerful, athletic man in excellent physical condition; he would be all over her before she could seize the poker and swing it at his damned thick skull.
A férfi erős volt, atlétatermet, kiváló fizikai kondícióban; ráugrana, mielőtt le tudna hajolni egy piszkavasért, hogy szétverje azt a vastag koponyáját.
Holmes had sprung to his feet, and I saw his dark, athletic outline at the door of the hut, his shoulders stooping, his head thrust forward, his face peering into the darkness.
Holmes talpra ugrott, s a következő pillanatban máris ott láttam erős alakjának körvonalait az ajtóban, amint vállait nyaka közé húzva figyelt ki a sötétbe.

Context sentences for "athletic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSounds like something you say at the New York Athletic Club, SecTreas observed.
Ilyent a focimeccsen mondasz az ellenfél szurkolójának jegyezte meg a pénzügyminiszter.
EnglishIndeed, the largest voluntary association in Ireland is the Gaelic Athletic Association.
Valójában a legnagyobb önkéntes szervezet Írországban a Kelta Atlétikai Szövetség.
EnglishHe was good-looking, athletic-looking, a man's man with a brilliant mind and a lean body.
Jó megjelenésű, kisportolt férfiember volt, briliáns aggyal és szikár testtel.
EnglishAnd, despite being cursed with my athletic inability, he plays soccer.
És annak ellenére, hogy az én testi fogyatékosságommal lett megáldva, focizik.
EnglishHe was wearing running shoes, white athletic socks, and a long-sleeved blue-plaid shirt.
Frank edzőcipőt, fehér sportzoknit, farmert és kék kockás, hosszú ujjú inget viselt.
EnglishI was President of the Gaelic Athletic Association, which is Ireland's largest sporting body.
A Kelta Atlétikai Szövetség elnöke voltam, ez Írország legnagyobb sportszövetsége.
Englishthe chairman of the Athletic Department asked him.
- Csakugyan nem kell fizetés? - hitetlenkedett a tanszék vezetője.
EnglishShe had a freckled face, with a chin which jutted out strongly, and a spare, athletic figure.
Vörös haja kurtára volt nyírva Az arca szeplős, az álla erélyes, az alakja kisportolt.
EnglishOnly the most exhilarating and artistic display of athletic competition known to mankind.
A legvidítóbb, és legművészibbb kifejezése az atlétikai versengésnek.
EnglishShe caught the judge's arm and the grip of her athletic fingers made the old gentleman wince.
Megragadta a bíró karját, s úgy megszorította izmos ujjaival, hogy az öregúr felnyögött.
EnglishThe athletic-looking Rebel scrambled safely up the access ramp as it closed, sealing off the starship.
A sportos alkatú lázadó sértetlenül feljutott a rámpán, ami felhúzódott mögötte.
EnglishMitch pulled on his white athletic socks and tucked in his white long-sleeved T-shirt.
Mitch felhúzott egy pár fehér sportzoknit, és a nadrágjába tűrte szintén fehér, hosszú ujjú pólóját.
EnglishThe Athletic Club was on a corner across the street and half a block down from the Treloar Building.
Az Atlétikai Klub a szemben levő utcasarkon volt, fél háztömbnyire a Treloar Buildingtől.
EnglishWith my feathery blond hair and Chon's athletic build, they'll try to make us the belle of the ball.
A lobogó szőke hajamat és Chon atléta alkatát elnézve, bálkirálynőt csinálnának belőlünk.
EnglishInspector Leach thought to himself: These athletic chaps certainly take themselves seriously.
Ezek a sportfickók biztos nagyon nagymenőnek képzelik magukat.
EnglishThick, white athletic socks and a pair of Adidas running shoes.
A ruhahalmot a szekrény végébe rejtette, aztán eléjük állította a bőröndöket, hogy eltakarják.
EnglishThe day before yesterday, however, I met Lavery in front of the Athletic Club down on the corner here.
Csakhogy tegnapelőtt találkoztam Laveryvel az Atlétikai Klub előtt, mindjárt itt a sarkon.
EnglishHe's one of the biggest donators to its athletic program.
Apám például a Yale-en folyó sporttevékenység egyik legfőbb támogatója.
EnglishThe bellhop at the Athletic Club was back in three minutes with a nod for me to come with him.
Az Atlétikai Klub portása három percen belül visszajött, és biccentéssel jelezte, hogy menjek vele.
EnglishShe was young and athletic, and she turned the corner of the terrace not many seconds after her quarry.
Fiatal volt és sporttól edzett, alig két másodperccel a menekülő után érte el a ház sarkát.

Synonyms (English) for "athletic":

athletic
athlete
English
athletics