"atop" translation into Hungarian

EN

"atop" in Hungarian

EN atop
volume_up
{adverb}

atop
We hope the lookout atop the funnel will be looking at the Argyll, away from us.
Remélhetőőleg az őőr a kémény tetején nem felénk, hanem az Argyll felé fog nézni.
'My Lord Alstrom is atop the battlements at the front of the castle, Sir Sparhawk.
Lord Alstrom az erőd elülső falának tetején van, Sir Sparhawk.
He took the elevator to his office-apartment atop the main building.
Lifttel fölment a főépület tetején lévő irodalakosztályába.
atop
volume_up
rajta {adv.}
His chest still felt as though a hundredweight sat atop it.
A mellkasa továbbra is szúrt, mintha egy harci elefánt gyalogolt volna át rajta.
Atop the bare skull lay a blue, peaked cap, its brass badge glimmering.
A tar koponya tetején kék ellenzős sapka billegett, meg-megvlllant rajta a réz szolgálati jelvény.
Moving mail sacks aside, he found the letter carrier’s hat, with its tarnished badge, an empty lunchbox, and a valuable pair of sunglasses lying in thick dust atop a wheel well.
Félrerakosgatva a zsákokat, Gordon rábukkant a kézbesítő sapkájára, rajta a megkopott jelvénnyel, egy üres ételhordóra, valamint egy értéknek számító napszemüvegre egy pótkeréken.
atop (also: uppermost)

Context sentences for "atop" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe was of average height, with dark hair tied in a scholarly bun atop her head.
Átlagos termetű lány volt, sötét haját iskolás kontyba tekerte a fejebúbjára.
EnglishThe chief of police of Cleveland was to stand atop it, in plain view of everyone.
Cleveland rendőrfőkapitánya áll majd a tetejére, hogy jól láthassa mindenki.
EnglishShe was a broken thing, her body slumped atop the stone sword that impaled it.
A nő teljesen össze volt törve, teste furcsa pózban lógott a kőkardon, ami átdöfte.
EnglishThe Srinshee shrugged, and the young man suddenly felt something cold atop his head.
A Srinshee megvonta a vállát és Elminster hirtelen valami hideget érzett a fején.
EnglishAnd the placing of the lintels atop these stones was a matter of great debate.
Parázs viták dúltak, hogy miként helyezzük el ezeken a tömbökön a keresztgerendákat.
EnglishMounted men were circling and hacking at each other in the nightgloom atop the hill.
Lovasok köröztek egymás körül és harcoltak a domb tetejét borító holdfényben.
EnglishAtop that box I placed a bough, broken not cut, from our flowering crab apple tree.
A láda tetejére egy ágat tettem, amelyet én törtem nem vágtam virágzó vadalmafánkról.
EnglishThe dish in this instance was atop the little Colombian freighter the _San Mateo_.
A radarernyő ez esetben a San Mateo nevű kis kolumbiai teherszállítón volt elhelyezve.
EnglishFrom high above, Larsen heard the man atop the funnel assembly shout back.
Larsen hallotta, hogy a magasból, a kéményszerelvény tetejérőől visszakiabál valaki.
EnglishThe man rolled about atop his hand, kicking at the snow to get a grip with his boots.
A férfi forgolódott egyet a kezén, a hóba rúgott, ahogy lábával támasztékot keresett.
EnglishThe warlords were falling right and left now, slumping atop each other.
A hadurak már sorra összerogytak, néhányan hörögtek és a torkukat szorongatták.
EnglishAs for the candle, I saw it atop a handsome bombe chest just opposite the door.
Ami a gyertyát illeti, az az ajtóval szemközt égett egy csinos, domború tetejű kredencen.
EnglishGreat blocks from the ceiling had crashed down beside her, atop her, and all around.
Hatalmas kőlapok szakadtak le a mennyezetről, beborítva őt-magát, és körülötte mindent.
EnglishThere was a grunt, a sudden loss of weight atop his hip, and silence.
Érezte, hogy a teste felszabadul a ránehezedő súlytól, és csönd borul az erdőre.
EnglishBrent saw a shorter but powerful man, with a full head of gray hair atop broad shoulders.
Brent egy alacsonyabb, de azért izmos férfit látott, ősz koponyát, széles vállakat.
EnglishThere was a Russian guard post atop the mountain to his left, six kilometers away.
Egy orosz őrhely volt tőle balra a hegytetőn, vagy hat kilométernyire.
EnglishIt stood atop a black pedestal, alone in a small room of many lamps.
Az egy fekete tartón állt, egyedül a számos lámpással megvilágított szobácskában.
EnglishYou arrived right atop my most powerful teleport trap and somehow bulled through it.
A legerősebb teleportáló csapdámon keresztül érkeztetek, és mégis kijátszottátok valahogy.
EnglishNow, mother, a little rice and some dried fish atop - yes, and some vegetable curry.'
No most, anyám, egy kis rizst és kevés száraz halat rá, meg főzeléket.
EnglishAtop the gates of the second level of the Elfitch, Ander gave the order to fall back.
Az Elfitch második szintjéről Ander parancsot adott a visszavonulásra.