EN

attorney {noun}

volume_up
1. law
The attorney-client privilege applies, and no country can break that barrier.
Vonatkozik az üzletre az ügyvéd-kliens titoktartás, és ezt egy ország sem szegheti meg.
There was nothing the attorney could tell him except what I've explained.
De mindhiába, mert az ügyvéd úgyse mondhatott semmit, kivéve azt, mit közöltem vele.
As an attorney and wife, she is clearly standing by her man.
Mint ügyvéd és feleség, teljes mértékben kiáll a férje mellett.
Így lettem védőügyvéd.
Prominent local criminal defence attorney Martin Vail is believed to have visited Stampler at the Maxwell Street ...
Állítólag a kiváló helyi büntetőjogi védőügyvéd, Martin Vail meglátogatta Stamplert a Maxwell Street-i börtönben...
In the most anticipated murder trial in recent Chicago history, former State Attorney Prosecutor Martin Vail will lead...
Az utóbbi évek legszenzációsabb gyilkosságának tárgyalásán Chicagoban a volt állami védőügyvéd, Martin Vail fogja Aaron Stampler...

Context sentences for "attorney" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Shelby County District Attorney's office is on the third floor of the complex.
Shelby megye körzeti államügyészének az irodája az épület harmadik emeletén van.
EnglishIs it true the U.S. attorney from New Orleans was in your office this morning?
- Igaz, hogy egy államügyész New Orleansból ma reggel ott volt az ön irodájában?
EnglishIn fact, I did, I once introduced her to this other attorney, Greg, who's this...
Valójában egyszer tényleg be is mutattam annak a másik ügyvédnek, Greg-nek, akit...
EnglishHer father had been an attorney in Meryton, and had left her four thousand pounds.
Mrs. Bennet apja ügyvéd volt Merytonban, és négyezer fontot hagyott leányára.
EnglishMay I suggest you contact an attorney... before taking any possibly illegal action?
Javaslom keressen egy ügyvédet... mielőtt bármilyen illegális akcióba kezdene!
EnglishThen there was the Attorney General before lunch about the new labor legislation.
Majd ebéd előőtt még az igazságügy-miniszter is jön az új munkaügyi törvények miatt.
EnglishDid I know that the Ohio Attorney General is rumored to be investigating the company?
Tudok róla, hogy az ohiói államügyész állítólag nyomozást indított a cég ellen?
EnglishShe would never make it as an attorney employed by the United States Government.
Ebből a lányból sosem lesz az Egyesült Államok kormányának alkalmazásában álló jogász.
English13 The Reich case was ready for final submission to the District Attorney's office.
A Reich-ügy olyan stádiumba jutott, hogy a kerületi ügyész elé lehetett állni vele.
EnglishAs the last word left my mouth, the district attorney snapped his fingers and said:
Amikor a végére értem, az államügyész csettintett az ujjával és ezt mondta:
EnglishThere's also an assistant U.S. attorney from New Orleans, a Mr. Thomas Fink.
Aztán itt van egy államügyész-helyettes New Orleansből. egy bizonyos Mr Thomas Fink.
EnglishFor his part, the attorney asked himself again why he'd taken on this client.
Az ügyvéd nem először tette fel magának a kérdést, miért is vállalta el ezt a klienst.
EnglishA pleasant surprise, Spicer said dryly as he stepped into the attorney-conference room.
Micsoda kellemes meglepetés morogta Spicer, amikor belépett az ügyvédi tárgyalóba.
EnglishThe attorney-client privilege applies, and no country can break that barrier.
Vonatkozik az üzletre az ügyvéd-kliens titoktartás, és ezt egy ország sem szegheti meg.
EnglishThere was nothing the attorney could tell him except what I've explained.
De mindhiába, mert az ügyvéd úgyse mondhatott semmit, kivéve azt, mit közöltem vele.
EnglishI'm an attorney with Montgomery and Glitt... the trustees of your mother's estate.
A Montgomery Bank ügyvédje, az édesanyja ingatlanjainak vagyonkezelője.
EnglishIn short order he'd become the official attorney for all dime-Spicer, Beech, and Yarber.
Egy, a Trumble-ba került peches ügyfele jóvoltából ismerte meg Joe Roy Spicer bírót.
EnglishIf you were on the witness stand, no defense attorney could peel that back.'
Ha a tanúk padján ülnél, nem lenne ügyész, aki ebből kihámozna valamit.
EnglishHe's supposed to have gone away leaving powers of attorney with Macaulay.
Mindenki úgy tudja, elutazott, és Macaulay a teljes jogú meghatalmazottja.
EnglishCan you tell me which attorney represented him in your initial discussions?
Megmondaná annak a jogásznak a nevét, aki Millgate-et a vizsgálat kezdetekor képviselte?

Synonyms (English) for "attorney":

attorney
English
defense attorney