"attorney general" translation into Hungarian

EN

"attorney general" in Hungarian

EN

attorney general {noun}

volume_up

Context sentences for "attorney general" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThen there was the Attorney General before lunch about the new labor legislation.
Majd ebéd előőtt még az igazságügy-miniszter is jön az új munkaügyi törvények miatt.
EnglishDid I know that the Ohio Attorney General is rumored to be investigating the company?
Tudok róla, hogy az ohiói államügyész állítólag nyomozást indított a cég ellen?
EnglishRichard Horton, the Attorney General, had talked to Coal, and now Coal was alarmed.
Richárd Horton, az államügyész, beszélt Coallal, és Coal most egy kicsit riadtan viselkedett.
EnglishHad to convince my bosses at the FBI and the Attorney General of the United states you wouldn't run.
Meg kellett győznöm a főnökeimet az FBI-nál és a főügyészt, hogy nem fog elszökni.
EnglishI had Albert write a letter of inquiry to Jim Tierney, the State's Attorney General.
- Írattam továbbá Alberttel az állam főügyészének, Jim Tierneynek, hogy a dolgot véleményezze ő is.
EnglishBill and I and the case agent will walk across the street to the Department and meet with the Attorney General.
Bill, egy ügynök meg én átmegyünk szembe a minisztériumba, és felkeressük a főügyészt.
EnglishI'll call the Attorney General and see if we can do it quietly.
Felhívom a főügyészt, és meglátom, elintézhetjük-e csendben.
EnglishThen Ryan saw that the Attorney General had just passed through as well, and was looking back in some annoyance.
Aztán Ryan meglátta az éppen áthaladó főügyészt, és némi bosszúsággal pillantott hátra.
EnglishHe hoped to be Attorney General himself in 1984, and in a position to run for Governor by 1987.
Azt remélte, hogy 1984-re ő maga lesz az államügyész, és 1987-ben már a kormányzóválasztáson is indulhat.
EnglishSince when did you become friends with the Attorney General?
Mióta van baráti kapcsolatban az igazságügy-miniszterrel?
EnglishHe'd call the Attorney General's Office in Augusta first, have them check Gaunt's name against the con file.
Inkább fölhívja a főügyészség augustai irodáját, nézzék meg, nem szerepelt-e Gaunt a csalók közt.
EnglishThe US Attorney General called for the death penalty.
Az USA igazságügyminisztere halálbüntetés kiszabását kérte.
EnglishIf necessary, I'll have a chat with the Attorney General.
Szükség esetén beszélek az igazságügy-miniszterrel.
EnglishThe attorney general calls me and says that Michael Jennings' cooperation is a matter of national security.
Ez az, amikor a főügyész felhív majd, és azt közli: a Michael Jennings összeesküvés nemzetbiztonsági ügy.
English'Somebody from the Attorney General's office, I think.'
- Kérjük meg a főügyészt, hogy állítson rá valakit ő.
EnglishMitchell, the attorney general, were there.
H. R. Haldeman és John D. Ehrlichman és Charles W. Colson és John M. Mitchell, a főállamügyész is ott volt.
EnglishThe letter was signed by the State Treasurer, the State Auditor, and, even more ominous, by the Attorney General-Maine's top cop.
A levelet az állam pénzügyminisztere, könyvszakértője, és hogy még fenyegetőbb legyen, főügyésze jegyezte.
EnglishAttorney General, sir, we have no explanation.
EnglishDuring that time, I was also the chief resident pediatrician at a Georgia hospital and an assistant attorney general for the state of Louisiana.
Ez idő alatt gyermekgyógyászaton voltam főorvos egy georgiai kórházban, valamint ügyvéd Luisianaban.
EnglishGet me the Attorney General.
Hívja ide nekem a főügyészt! mondta Durling.

Similar translations for "attorney general" in Hungarian

general adjective
attorney noun
in general
accountant general noun