EN

audience {noun}

volume_up
audience (also: house, public)
I dashed suddenly towards the audience as if I meant to admonish it for its rudeness.
Hirtelen a közönség felé lódultam, mintha neveletlenségéért akarnám pirongatni.
So I think this audience in particular can understand the importance of individuality.
Azt hiszem, ez a közönség különösen megérti az egyéniség fontosságát.
He was sitting in the audience, in the very last row, next to the muffled kettledrum.
A közönség soraiban ült, a legutolsó sorban, közvetlenül a letakart üstdob mellett.
And for that, the audience -- the lovely, beautiful audience -- would live happily ever after.
És így a hallgatóság -- a kedves, csodás hallgatóság -- tovább élhet, amíg csak meg nem hal.
In an audience as sophisticated as this one, that would be preaching to the choir.
Egy ilyen pallérozott hallgatóság előtt csak nyílt kapukat döngetnék.
While others in the audience cheered, those nearest to him turned at the disturbance.
Míg a hallgatóság java vidáman ünnepelt, a közelben állók gyanakvóan néztek Kypre.

Context sentences for "audience" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishElmara drew breath dramatically, looked around at her rapt audience, and went on.
- Elmara drámaian levegőt vett, végignézett elbűvölt hallgatóságán és folytatta.
EnglishUdinaas had stood quietly in the gloom during the audience with the delegation.
Udinász csendben állt egy árnyas zugban, míg zajlott a delegáció meghallgatása.
EnglishUnless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
Hacsak a hallgatóságból valaki nem jelenkezik önként, hogy abbahagyja az evést!
EnglishThe first man to see the bottom of the universe, he had his audience at last.
Az első ember, aki látta a világegyetem fenekét, végre megtalálta a közönségét.
EnglishThey could be like travelogue writers describing things for a paying audience.
Mintha nem is kémek lettek volna, hanem turistáknak írogató utazó szerkesztők.
EnglishBut together, they were the audience in this performance of theater in the round.
Mindent összevetve azonban ők képviselték a hallgatóságot ebben a színházban.
EnglishImagine if you were quiet for 17 years and your mother was out in the audience, say.
Képzeljék el, hogy 17 évig hallgattak, és az édesanyjuk a közönség soraiban ül.
English'He's talking to some imperial officials, trying to arrange a private audience.'
Birodalmi hivatalnokokkal beszélget, próbál kieszközölni egy személyes meghallgatást.
EnglishA voice from beyond the arch called Hart's name; it was time for her audience.
Az ajtó túloldaláról egy hang Hart nevét kiáltotta; eljött a meghallgatásának ideje.
EnglishThey have an argument popular with a broad audience, plus a large population.
- Az ő elképzeléseik hallatlanul népszerűek, és Dahlban a népsűrűség is nagy.
EnglishThey mean themselves; they mean a lot of agreeable sensations to the audience.
Önmagukat jelentik; egy csomó kellemes érzéki élményt jelentenek a közönség számára.
EnglishI dashed suddenly towards the audience as if I meant to admonish it for its rudeness.
Hirtelen a közönség felé lódultam, mintha neveletlenségéért akarnám pirongatni.
EnglishNeither, apparently, did the rest of the audience; at least not in the sexual sense.
Úgy tűnt, a nézőközönség többi tagja sem, legalábbis nem szexuális értelemben.
EnglishWhen I look around this TEDxAmsterdam venue, I see a very special audience.
Amikor körülnézek, a TEDxAmsterdam helyszínén, nagyon különleges közönséget látok.
EnglishIt is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
A szerzők számára a rendszer jó lehetőséget kínál piacuk és közönségük bővítésére.
EnglishPreston had been one of those in the audience and had remembered the scientists name.
Preston volt a tisztek egyike a teremben, és emlékezett a walesi tudós nevére.
EnglishWhile others in the audience cheered, those nearest to him turned at the disturbance.
Míg a hallgatóság java vidáman ünnepelt, a közelben állók gyanakvóan néztek Kypre.
EnglishHe was sitting in the audience, in the very last row, next to the muffled kettledrum.
A közönség soraiban ült, a legutolsó sorban, közvetlenül a letakart üstdob mellett.
EnglishMy mother, out in the audience, she jumped up, "Hallelujah, Johnny’s talking!"
Édesanyám, ott kinn a közönségben, felugrott, "Hallelúja, Johnny beszél!"
EnglishI wish, thought Morgause, that I could be a fly on the wall at that audience!
Bárcsak légy lehetnék a szoba falán ezen az audiencián, gondolta Morgause.

Synonyms (English) for "audience":

audience