"authoritarianism" translation into Hungarian

EN

"authoritarianism" in Hungarian

EN

authoritarianism {noun}

volume_up
1. philosophy
authoritarianism
volume_up
önkényeskedés {noun}

Context sentences for "authoritarianism" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere are, however, worrying signs of authoritarianism in Georgia.
Ugyanakkor az önkényuralom aggasztó jelei tapasztalhatók Grúziában.
EnglishThe increase in authoritarianism is reaching worrying proportions.
Az önkény erősödése nyugtalanító méreteket ölt.
EnglishThis is a masterpiece of authoritarianism.
EnglishOur neighbours will thus be pushed into Russia's sphere of influence, marked by destabilisation and authoritarianism.
Szomszédjaink pedig az Oroszország által befolyásolt övezetbe kerülnek, amelyet a destabilizáltság és a tekintélyelvűség jellemez.
EnglishWe also have problems in part because the process of coming out of authoritarianism is very difficult, arduous and prolonged.
Sikertelenségünket részben az okozza, hogy egy önkényuralmi rendszer felszámolása nagyon nehéz, fáradságos és hosszadalmas.
EnglishThe fact that China has become the epicentre of authoritarianism is not a simply a regional problem for Tibet, Taiwan or the Uyghur people.
Hogy Kína az önkényuralmiság epicentruma lett, nem csupán tibeti, tajvani regionális probléma, vagy az ujgur nép problémája.
EnglishElectoral fraud and the mild form of authoritarianism which has begun to operate in Kyrgyzstan cannot and will not be a matter of indifference.
A választási csalás és az autoritarianizmus Kirgizisztánban működni kezdő enyhe formája nem lehet és nem is lesz közömbös kérdés.
EnglishThis epicentre of authoritarianism is making its presence felt ever more strongly in the world, at the expense of Europe itself and of the United States.
Az önkényuralmiság eme epicentruma magának Európának és az Egyesült Államoknak a kárára érezteti egyre erősebben a jelenlétét.
EnglishAt the juncture of the 20th and 21st centuries, with increasing tendencies towards authoritarianism, Belarus became the odd sick man of Europe.
A XX. és XXI. század fordulóján Fehéroroszország, amely jó úton haladt az önkényuralom felé, hiányosságaival kilógott a sorból Európában.

Synonyms (English) for "authoritarian":

authoritarian