"automotive industry" translation into Hungarian

EN

"automotive industry" in Hungarian

EN

automotive industry {noun}

volume_up
automotive industry
The current crisis in the automotive industry in Europe was caused by the automotive industry itself.
Az európai gépjárműipar jelenlegi válságát maga az autóipar idézte elő.
This concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Ez különösen az autóipar kibocsátáscsökkentésével kapcsolatos.
I voted in favour of this joint resolution concerning the future of the automotive industry.
. - (FR) Az autóipar jövőjére vonatkozó közös állásfoglalás mellett szavaztam.
automotive industry
That is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Ez több a gépkocsigyártás és az agrár-élelmiszeripar együttes teljesítményénél.
The negative consequences of this directive, if adopted, would be felt most strongly in the European automotive industry.
Elfogadása esetén ezen irányelv negatív hatásait leginkább az európai gépkocsigyártás fogja megérezni.

Context sentences for "automotive industry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat is more than the automotive industry and the agri-food industry put together.
Ez több a gépkocsigyártás és az agrár-élelmiszeripar együttes teljesítményénél.
EnglishThese targets could not have negative effects on the European automotive industry.
Ezeknek a célkitűzéseknek nem lehetnek negatív hatásai az európai autóiparra.
EnglishThey allow the automotive industry to not take measures until at least 2019.
Lehetővé teszik az autóipar számára, hogy 2019-ig ne tegyen intézkedéseket.
EnglishI voted in favour of this joint resolution concerning the future of the automotive industry.
írásban. - (FR) Az autóipar jövőjére vonatkozó közös állásfoglalás mellett szavaztam.
EnglishThen I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Gondolok továbbá a gépjárműipar ellátási láncára, amely létfontosságú Európa számára.
EnglishYou repeatedly referred to the pressure being applied to the European automotive industry.
Ön ismételten hivatkozott az európai autóiparra nehezedő nyomásra.
EnglishThe primary responsibility for managing the crisis obviously lies with the automotive industry itself.
A válságkezelés elsődleges felelőssége természetesen magát a gépjárműipart terheli.
EnglishThis concerns in particular the matter of emissions reduction in the automotive industry.
Ez különösen az autóipar kibocsátáscsökkentésével kapcsolatos.
EnglishThe current crisis in the automotive industry in Europe was caused by the automotive industry itself.
Az európai gépjárműipar jelenlegi válságát maga az autóipar idézte elő.
EnglishSteiermark, unfortunately, is characterised by its large dependency on demand in the automotive industry.
Stájerországot, sajnos a gépjárműipari kereslettől való nagy függősége határozza meg.
EnglishFive hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
590 személyt bocsátottak el két, gépkocsigyártással foglalkozó vállalattól.
EnglishThe automotive industry is today facing a serious crisis: the European market has fallen by around 15%.
A gépjárműipar jelenleg súlyos válságot él át: az európai piac kb.
EnglishLet us not forget that the automotive industry is the industry hit by the toughest ecological requirements.
Ne feledjük, hogy a gépjárműipar az, amelyre a legszigorúbb környezetvédelmi előírások vonatkoznak.
EnglishThe current financial and economic crisis poses massive challenges for the automotive and supply industry.
A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság komoly kihívást jelent az autó- és a kiszolgálóipar számára.
EnglishThe 120 g/km threshold for CO2 was first put forward in 1995 as a feasible target for the automotive industry.
A 120 g/km-es CO2-küszöböt először 1995-ben javasolták mint megvalósítható célt a járműipar számára.
EnglishThe development of the European automotive industry will lead to the preservation and creation of a significant number of jobs.
Az európai autóipar fejlesztése számos munkahely megőrzéséhez és teremtéséhez vezet.
EnglishWhy should we not demand as much of the automotive industry?
Miért nem kérjük ugyanezt az autóipartól is?
EnglishThe automotive industry has found itself in an exceptionally difficult situation because of the current economic crisis.
írásban. - (PL) Az autóipar a jelenlegi gazdasági válság miatt különlegesen nehéz helyzetbe került.
EnglishI was sorry I was unable to be there because I started work in the automotive industry 40 years ago.
Nagy szomorúságot okozott nekem az, hogy nem tudtam jelen lenni, mivel 40 évvel ezelőtt az autóiparban kezdtem el dolgozni.
EnglishThe negative consequences of this directive, if adopted, would be felt most strongly in the European automotive industry.
Elfogadása esetén ezen irányelv negatív hatásait leginkább az európai gépkocsigyártás fogja megérezni.

Similar translations for "automotive industry" in Hungarian

industry noun
automotive adjective
home industry noun
automotive engineer noun
captain of industry noun
Hungarian
building industry noun
linen industry noun
Hungarian
aluminum industry noun
magnate of industry noun
Hungarian