Context sentences for "avail" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI did try to catch the eye last night in the debate, I am afraid to no avail.
Próbáltam szólásra jelentkezni a tegnap esti vitában, de attól tartok, hiába.
EnglishHe was desperate to slip the immobilizing effect of Serrin's spell, but to no avail.
Kétségbeesetten próbálta megtörni Serrin varázslatának erejét, de nem tudta.
EnglishThat is to no avail: workers and employees should not be made to suffer.
Ez teljesen értelmetlen: helytelen, ha mindez a munkások és a dolgozók kárára válik.
EnglishThe Americans have approached them as well, in hope of discouraging them, but to no avail.
Az amerikaiak is megpróbálták elbátortalanítani őket, de nem jártak sikerrel.
EnglishWould it avail anything to deny it to one who has the Sight, sir?
- Volna-e értelme tagadni bármit olyan ember előtt, aki a Látás birtokosa, uram?
EnglishMaking a muffled, panicky sound, she squirmed under him to no avail.
Tompa, kétségbeesett hang volt a válasz, a lány vergődött alatta, de hiába.
EnglishBeech called in every favor and pulled every string imaginable, all to no avail.
Beech fordult fűhöz-fához, minden követ megmozgatott, de hiába.
EnglishIt ssshall avail thee not, Sssephrenia,' Azash declared in a shrill voice.
Ez nem sssegít rajtad, Ssszephrenia mondta Azash vérfagyasztó hangon.
EnglishThe millions that have been spent on communications with the citizens have been to no avail.
A polgárokkal való kommunikációra költött sok millió nem hozta meg a kívánt eredményt.
EnglishThe young men who were with them tried to adjust things, but without avail.
A velük lévő két fiatal férfi hasztalan igyekezett csitítani őket.
EnglishStay, he ordered, but avail yourself not over-heavily of the wine, Chlasa.
- Maradj, - parancsolta. - de nehogy túlidd magad a borból, Chlasa.
EnglishMacklin grinned as Powhatan tried to slip out again, this time to no avail.
Macklin elvigyorodott, amikor Powhatan ismét megpróbált kisiklani, ám ezúttal eredménytelenül.
EnglishCaptain, why not avail ourselves of this opportunity for study?
Kapitány, ha már itt vagyunk, miért nem használjuk ki az alkalmat kutatásra?
EnglishThe officer had put it back and completed his search, to no avail.
A tiszt tehát visszatette, és eredmény nélkül zárta le a vizsgálatot.
EnglishI have attempted a social relationship with Melancthe, to no avail.
Megpróbáltam kapcsolatot teremteni Melancthe-szal, de sikertelenül.
EnglishHe rang the bell, then knocked, then pounded on the door, to no avail.
Megnyomta a csengőt, aztán kopogott, végül dörömbölt, de hiába.
EnglishAll actors should avail themselves bona fide of the opportunities presented by the Geneva negotiations.
Minden szereplőnek jóhiszeműen élnie kell a genfi tárgyalások kínálta lehetőségekkel.
EnglishBut for tonight, avail yourselves of the hospitality of Frostpile.
...de ma este engedjék át magukat a Fagyerőd vendégszeretetének.
EnglishThe irascible thief swore vehemently and demanded to be let to his feet, all to no avail.
A hirtelen haragú tolvaj veszettül káromkodott, és követelte, hogy engedjék fölkelni, ne pátyolgassák.
EnglishAlacrity and Dincrist frantically pressed the emergencystop buttons on their mittsto no avail.
Alacrity és Dincrist vadul nyomogatta a kesztyűjükbe épített vészleállító gombot eredménytelenül.

Synonyms (English) for "avail":

avail
available
availability