Context sentences for "avowal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOnly if they refuse avowal, the man said, punctuating his words with a sneer for some unexplainable reason.
Csak ha megtagadják az esküt felelte a férfi, majd valami érthetetlen oknál fogva felvihogott.
EnglishI had her avowal of love, but it was too late.
Bevallotta, hogy engem szeret, de már késő volt.
EnglishThis he considered sufficient encouragement; and the avowal of all that he felt, and had long felt for her, immediately followed.
Darcy ezt elegendő biztatásnak vélte, és legott kitört belőle a vallomás - mindaz, amit már régóta érzett Elizabeth iránt.
EnglishI made an avowal of my purity.
EnglishI vividly remember the absolute beauty of that time, and my Father's heartfelt avowal that Augustus was a god, and that Rome had never been more pleasing to her deities.
Tisztán emlékszem annak a kornak a szépségére, apámra, amint szívből jövő őszinteséggel kijelenti, hogy Augustus isten, és Róma még sohasem állt ennyire az istenek kegyében.

Synonyms (English) for "avowal":

avowal
avowedly