EN

aware {adjective}

volume_up
You're aware of my current personal situation right?
Légy körültekintő, hiszen személyes az ügy, rendben?
Apparently, she was aware that he planned to take extraordinary precautions this time, for she was resisting him with a fury and a purpose the likes of which she had never shown before.
Minden bizonnyal a nő tudatában volt, hogy ezúttal különösen elővigyázatos lesz, talán éppen ezért védekezett olyan vadul, mint amilyen vadul még soha.
aware
volume_up
tájékozott {adj.} (vmi felől)
. - I am sorry, I did not follow the statements by the Chairman of Deutsche Bank, and I cannot comment on something I am not aware of.
. - Sajnálom, de nem követtem a Deutsche Bank elnökének kijelentéseit, és nem tudok olyan dologhoz hozzászólni, amellyel kapcsolatban nem vagyok tájékozott.

Context sentences for "aware" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe was only dimly aware of Stenmin regaining consciousness somewhere behind him.
Csak homályosan jutott el a tudatáig, hogy valahol mögötte Stenmin magához tért.
EnglishHe was aware that an unwelcome tremor had slipped into his voice from somewhere.
Tisztában volt azzal, hogy hangjába, ki tudja honnan, hívatlan remegés vegyült.
EnglishWorkers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
Jobban tudatosítanunk kell a dolgozókban a folyamatos továbbképzés jelentőségét.
EnglishIs the Warlock King aware of the blood-ties you have bound with Binadas Sengar?
Tisztában van a máguskirály azzal, hogy vérszövetséget kötöttél egy Szengárral?
EnglishI was aware of Brother John's true identity only because he revealed it to me.
Csak azért ismertem John Heineman igaz történetét, mert ő maga mesélte el nekem.
EnglishTHE END WORLD RECORD Only the most exceptional people become aware of the Matrix.
VÉGE VILÁGREKORD Csak a legkülönlegesebb emberek ébrednek tudatára a Mátrixnak.
EnglishAnd he was vaguely aware that he'd once seen her in that desperate gesture before.
A férfinak úgy rémlett, hogy már máskor is látta ezt a kétségbeesett mozdulatot.
EnglishIt looks as though the leadership of your group is well aware of the situation.
Mindazonáltal úgy tűnik, képviselőcsoportjának vezetősége már ismeri a helyzetet.
EnglishFitch was very aware of how desperate he sounded, but he was no longer in control.
Fitch érezte, milyen kétségbeesett a hangja, de már nem tudott uralkodni magán.
EnglishHe was considering the remaining flagon when he became aware of the summoning.
Éppen azt vizsgálgatta, mennyi bor van még a kancsóban, amikor valaki szólította.
EnglishHe was also aware of the wind, blowing more dirt through the van's broken windows.
A szelet is érezte, ahogy újabb adag földet szór a kocsiba a kitört ablakon át.
EnglishI am well aware of the lengths you go to in appeasing your own peculiar appetites.
Én pontosan tudom, hogy mi mindenre képes, ha saját vágyainak eléréséről van szó.
EnglishClearly, Hilary was aware of the danger, for she dealt masterfully with them.
Hilary egyértelműen tisztában volt ezzel a veszéllyel, és mesterien elhárította.
EnglishHowever, as far as I am aware, none of the EU Member States has recognised Taiwan.
Legjobb tudomásom szerint azonban az EU egyetlen tagállama sem ismerte el Tajvant.
EnglishIt may occur, that some applications are not aware of this startup notification.
Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás nem kezeli helyesen a visszajelzéseket.
EnglishThen he was ahead and out of danger and suddenly aware that he had wet his pants.
Aztán megelőzte, a veszély elmúlt, és hirtelen rádöbbent, hogy a nadrágjába vizelt.
EnglishI was aware that Avicus had come to the door, but I said nothing to acknowledge him.
Tudtam, hogy Avicus az ajtóhoz jött, de semmivel sem jeleztem, hogy észrevettem.
EnglishBreer was aware that he was on tricky ground, but he was determined not to be weak.
Breer érezte, hogy ingoványos talajra lépett, de eltökélte, hogy nem lesz gyönge.
EnglishAnd it was at this point that I became keenly aware of how distressed he was.
E szavaknál ébredtem teljesen tudatára, hogy mennyire csüggedt, mennyire szomorú.
EnglishDespite Glasgian's most careful precautions, Urdli had been aware of his presence.
Glasgian ugyan mindennel megpróbálkozott, Urdli mégis észrevette a jelenlétét.

Synonyms (English) for "aware":

aware
awareness