"awareness-raising" translation into Hungarian

EN

"awareness-raising" in Hungarian

EN

awareness-raising {adjective}

volume_up
awareness-raising
volume_up
figyelemfelkeltő {adj.}
It is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Egyértelmű tehát, hogy a figyelemfelkeltő és megelőzési kampányok működnek.
There are various tools here: education, awareness-raising campaigns and so on.
Több különféle eszközzel rendelkezünk: oktatás, figyelemfelkeltő kampányok és így tovább.
This strategy and policy initiative should also be complemented by broad awareness-raising activities.
Ezt a stratégiát és politikai kezdeményezést széles körű figyelemfelkeltő tevékenységeknek kell kísérniük.

Context sentences for "awareness-raising" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWithout public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
A közvélemény tudatossága és a tudatosság fokozása nélkül semmi sem fog változni.
EnglishIt is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Egyértelmű tehát, hogy a figyelemfelkeltő és megelőzési kampányok működnek.
EnglishThe European Parliament has played an important role in raising awareness of this issue.
Az Európai Parlament fontos szerepet játszott a figyelem felkeltésében e téren.
EnglishThere are various tools here: education, awareness-raising campaigns and so on.
Több különféle eszközzel rendelkezünk: oktatás, figyelemfelkeltő kampányok és így tovább.
EnglishAwareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
Ezért még inkább fontos a tudatosságnak a szocialista képviselőcsoportban történő növelése.
EnglishRaising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Ezen események tudatosítása elsődleges fontosságú a jelenlegi és jövőbeli generációk számára
EnglishTherefore, we need campaigns for raising awareness of education programmes.
Ezért tudatosító kampányokra és oktatási programokra van szükségünk.
EnglishFinally, we must move from raising awareness among the public to education and training.
Végül el kell mozdulnunk a nyilvánosság figyelmének felkeltésétől az oktatás és képzés felé.
EnglishThey start to run an awareness-raising program looking at how this might actually work in the town.
Tudatosság növelő programot indítanak, és megfigyelik, ez hogyan működhet a városban.
EnglishWe need proper education and awareness-raising to stamp out violence and stereotypes.
Megfelelő oktatásra és tájékoztatásra van szükség ez erőszak és sztereotípiák felszámolása érdekében.
EnglishI also think that awareness-raising measures about the dangers of smoking are crucial.
Úgy gondolom továbbá, hogy alapvető az emberek tudatosságának erősítése a dohányzás veszélyeit illetően.
EnglishI think that awareness-raising has a very important role to play in that respect.
Úgy vélem, hogy a lakossági tudatosság növelésének nagyon fontos szerepet kell játszania ebben a tekintetben.
EnglishIncreasing organ availability requires raising public awareness of the issue.
A szervek rendelkezésre állásának növelése érdekében növelni kell az ezzel kapcsolatos lakossági tudatosságot.
EnglishWe will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
Támogatni fogjuk a fogyasztók tájékoztatására és tudatosságának növelésére irányuló kezdeményezéseket.
EnglishIn raising awareness, we need to deliver the right messages - messages better tailored to their audience.
A tudatosság növeléséhez jobb üzeneteket kell küldenünk - a közönségre szabott üzeneteket.
EnglishFor me, the key issue is raising awareness and I believe these reports will help achieve this.
Számomra a kulcskérdés a tudatosság növelése, és remélem, hogy e jelentések segítenek ennek elérésében.
EnglishBERT will also play a role in raising consumer awareness.
A BERT-nek lesz szerepe a fogyasztók tudatosságának emelésében is.
EnglishWe also have the general equality policy for prevention programmes, awareness-raising and so on.
Van általános esélyegyenlőségi politikánk is a megelőző programokra, a figyelemfelhívásra stb. vonatkozóan.
EnglishFinally, the financial support supplied by the Commission for awareness-raising campaigns should be stressed.
Végül, ki kell emelni a Bizottság által a tájékoztatási kampányokhoz nyújtott pénzügyi támogatást.
EnglishThis strategy and policy initiative should also be complemented by broad awareness-raising activities.
Ezt a stratégiát és politikai kezdeményezést széles körű figyelemfelkeltő tevékenységeknek kell kísérniük.

Similar translations for "awareness-raising" in Hungarian

awareness noun
Hungarian
fire raising noun
Hungarian