"babe" translation into Hungarian

EN

"babe" in Hungarian

HU
EN

babe {noun}

volume_up
1. slang
babe
volume_up
bébi {interj.} [slg.]
I'll fill you in later, babe, but that's the short version.
Később majd beavatlak, bébi, de most elégedj meg ennyivel.
Showtime, babe, Jack told Cathy, with a dry smile.
Showtime, bébi mondta Jack a feleségének zord mosollyal.
If you'd like-- Just coffee, babe, he said, and went down the aisle to a seat in the smoking section.
Csak kávét, bébi felelte, és végigment a folyosón a dohányzórészig.

Context sentences for "babe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBe home soon, babe, and when I get back we're gonna do some serious celebrating.
De hamarr otthó lesszek, szívvem, és akkó maj ünnepellükk egy jő naggyót.
EnglishYou can promise to protect and strengthen the babe, but again, the babe sees him already.
Megígérheted, hogy oltalmazod és erősíted a babát, de a baba máris látja Lashert.
EnglishSo what about you and that rich babe... you've been cruising to school with every day?
Szóval mi van azzal a gazdag pipivel... akit minden nap a suliba fuvarozol?
English'Jack, come on -' 'Look, babe, there are a couple of things I have to do before I leave.
- Nézd, bébi, van még egy-két dolog, aminek a végére kell járnom, mielőtt kilépnék.
EnglishChris squinted at the heavy man in the picutre, then down at the name-Babe Ruth.
Chris hunyorogva pillantott a nagydarab férfi képére, azután megnézte az aláírást Babe Ruth.
EnglishAnd she mocked me ... and offered to rear my babe in the fairy world ...
És kigúnyolt... és felajánlotta, hogy a gyermekemet a tündérek világában neveli fel...
EnglishYou will even have a babe to fuss and coo over this time next year.
- Jövő ilyenkorra meg már baba is lesz, akit dajkálhattok és dédelgethettek.
EnglishGo from here, lest my babe be born deformed because I have looked on your vile face ...
Takarodj innen, mert még torzszülött lesz a gyermekem, ha sokáig nézem az ocsmány pofádat...
EnglishAnd if you ask me that babe'll be around for a long time.
És ha megkérdez, akkor azt mondom, hogy még sokáig gyönyörködhetünk a bébiben...
EnglishI was never more to you-it is a pity I did not die with my babe.
- Sosem is voltam több... milyen kár, hogy nem haltam a gyerekkel én is.
English'Go take care of the kids, babe,' Thad said, not unlocking his gaze from Pangborn's.
Menj és törődj a kicsikkel, édesem szólt rá Thad, közben továbbra is farkasszemet nézett Pangbornnal.
EnglishI stood there naked as a babe watching him paint me for hours.
Anyaszült meztelenül álltam előtte és csak néztem, ahogy órákon át fest.
EnglishNow you have wakened my babe- Igraine said, and sat down on the edge of the bed, hushing the child.
- Fölébresztetted a gyereket - ült le az ágy végébe Igraine, hogy megnyugtassa a kicsit.
EnglishWhy, the babe Morgaine carries, Lot replied, smiling, and Gareth stared at Morgaine.
- Hát a kisded, akivel Morgaine viselős - mosolygott Lot.
EnglishIf you'd rather not foster your babe in Avalon, I'll foster him for you-what do you think of that?
S ha nem akarod a fiadat Avalonban neveltetni, szívesen fölnevelem én - ehhez mit szólsz?
EnglishWait for me, babe, he said, and started back toward the Pandemonium Hotel.
Várj, édes mondta, és visszaindult a Pandemonium Hotelbe.
EnglishAnd perhaps in another fortnight, you will have your babe with you ...
- És két hét múlva tán már a karodban lesz a gyermek is...
EnglishIf you had reared him from a babe you still would not understand Gwydion-I freely confess that I do not!
Ha kisded kora óta nevelted volna, Gwydiont akkor sem ismernéd ki, ezt őszintén bevallom!
EnglishThis man may have been a genius in some areas, but in others he was a babe in the woods.
Lehet, hogy ez az alak bizonyos területeken zseni, de más területeken olyan, mint egy eltévedt kisgyerek.
EnglishIf you'd like-- Just coffee, babe, he said, and went down the aisle to a seat in the smoking section.
Csak kávét, bébi felelte, és végigment a folyosón a dohányzórészig.

Synonyms (English) for "babe":

babe
Other dictionary words