"backdrop" translation into Hungarian

EN

"backdrop" in Hungarian

EN

backdrop {noun}

volume_up
1. theatre
Az a Parthenon- háttérfüggöny választható.
Against this dismal backdrop it is hard to imagine that any case could still manage to shock us.
Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen sötét háttérfüggöny előtt még bármi is képes lenne sokkolni bennünket.
Rain fell in a slow patter, a soft backdrop against the black.
Az eső lassan suhogott, mint egy puha háttérfüggöny a sötétben.

Context sentences for "backdrop" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA frozen moment, cycled endlessly for as long as they needed a backdrop?
Egy fagyott pillanat, egy újra és újra megismétlődő ciklus - ez volt a háttér.
EnglishThis is the backdrop against which our response to Ireland must be measured.
Ez az a háttér, amelyre figyelemmel kell mérlegelni az Írországnak adandó válaszunkat.
EnglishAgainst this backdrop, we must recognise the essential nature of immigration to the EU.
Mindezek fényében fel kell ismernünk az EU-ba való bevándorlás létfontosságú szerepét.
EnglishHow should we read your report against the backdrop of these events?
Hogyan kell értelmeznünk ezt a jelentést mindezen eseményekkel a háttérben?
EnglishI would argue that this is even more important in the current context of the economic backdrop.
Úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi gazdasági visszaesés keretén belül még fontosabb.
EnglishAs legislators confronted with that global backdrop, we need to do something.
A törvényhozók szembesültek ezzel a globális háttérrel, és ez cselekvésre késztetett bennünket.
EnglishThe very difficult state of the world economy is of course the backdrop to all that we do.
A világgazdaság igen nehéz helyzete természetesen minden cselekedetünk hátterében ott van.
EnglishThe palace came in sight, a blaze of light against the darker backdrop of the Gardens of Life.
Felbukkant a palota, ragyogó máglyaként lángolt az Élet Kertjeinek sötétebb hátterében.
EnglishI am very grateful to Michel for the contribution that he has made on that - it is the backdrop.
Nagyon hálás vagyok Michelnek a közreműködéséért - ez a háttere a dolognak.
Englishbrightly against that ashen backdrop, were hundreds if not thousands of red diamonds in the rough.
Körülötte elszórva száz meg ezer vörös gyémánt csillogott ki a szürkeségből.
EnglishThis is a picture of Titan, backlit by the Sun, with the rings as a beautiful backdrop.
Itt egy kép a Titánról, ahogy hátulról megvilágítja a nap, a csodálatos háttérben pedig a gyűrűk.
EnglishAgainst this backdrop, the act that was recently passed in Portugal was a well balanced one.
Mindezek figyelembe vételével a Portugáliában nemrégiben elfogadott törvény kiegyensúlyozott.
EnglishThis is also true against the backdrop of the continuing turmoil on the international financial markets.
Ez a továbbra is viharos nemzetközi pénzügyi piacok kontextusában is igaz.
EnglishOnce he looked away, the delicate dewdrops on a lush rose would collapse into a crude block of opaque backdrop.
- Ah, Newton!- kiáltott Voltaire az utcákon végtelen folyamként hömpölygő tömegbe.
EnglishRain fell in a slow patter, a soft backdrop against the black.
Az eső lassan suhogott, mint egy puha háttérfüggöny a sötétben.
EnglishThe squishy, random rhythms blended into a backdrop for his meditation.
A véletlenszerű ritmus csendes meditációba ringatta.
EnglishThe pyrotech of a storm was an ideal backdrop to Fogarty's tale.
Az égiháború tökéletes hátteret nyújtott Fogarty meséjéhez.
EnglishAgainst this backdrop, we must ask ourselves two questions.
Ilyen körülmények között két kérdést kell feltennünk magunknak.
EnglishBenefits of free trade have been hailed against the backdrop of increasingly global markets.
Még a szabadkereskedelem előnyeiről beszélünk, de már a folyamatosan globalizálódó piacok díszletei között.
EnglishAgainst this dismal backdrop it is hard to imagine that any case could still manage to shock us.
Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen sötét háttérfüggöny előtt még bármi is képes lenne sokkolni bennünket.

Synonyms (English) for "backdrop":

backdrop