EN

backup {noun}

volume_up
1. general
'Your people make it, sir, NEC, a standard marine VHP and a backup.
Maguknál készült, NEC-gyártmány, a szokásos tengeri VHF meg egy tartalék.
There's a backup method for me to communicate with him electronically.
Van egy tartalék módszer, amivel elektronikus úton kommunikálni tudok velük.
It had to be a battery-operated backup intercom.
Biztos volt valahol egy elemmel működő tartalék adó.
2. music
backup (also: music)

Context sentences for "backup" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEnter the databases types you wish to exclude from the backup operation here.
Itt lehet megadni, mely adatbázisokat szeretne kizárni a biztonsági mentésből.
EnglishThere was a second, backup rendezvous in a different place, twenty-four hours later.
De ki volt tűzve egy második, biztosító találkozó is, huszonnégy órával később.
EnglishWith this in mind, we need to ensure that he has all the back-up to do his job.
Ezt figyelembe véve biztosítanunk kell, hogy minden támogatást megkapjon munkájához.
EnglishI've got Warhog for backup, in case Solo or the Wookiee try anything stupid.
Itt van Warhog, aki segít, ha Solo vagy a vuki valami ostobasággal próbálkozna.
EnglishThe backup anesthesiologist came in just then, all gowned up and ready to take over.
A tartalék aneszteziológus jelent meg beöltözve, készen rá, hogy átvegye a beteget.
EnglishIm going back into the town to find the police station and ask for a bit of backup.
Én bemegyek a városközpontba, megkeresem a rendőrséget, és kérek egy kis segítséget.
EnglishAre you sure you want to completely restore your Pilot from the backup directory (%1)?
Biztosan vissza szeretné tölteni a Pilot adattartalmát a mentési könyvtárból (%1)?
EnglishMaking my way downtown Walking fast Faces pass And I'm home bound Backup, Tony.
Utat török a belvárosban Gyorsan járok Arcok haladnak el És otthon vagyok Háttér, Tony.
EnglishHe stopped, looked around for someone else - for backup - and saw no one.
Megállt, körülnézett, valaki mást keresett - hátvédnek -, de nem látott senkit.
EnglishSaves the previous version of a document as a backup copy whenever you save a document.
A dokumentum előző változatából minden mentésnél biztonsági másolatot készít.
EnglishThey will be skipped even if they exist in the set of backup databases on the handheld.
Ezek akkor sem lesznek visszaállítva, ha szerepelnek a biztonsági mentésben.
EnglishGunner has back-up timing, radar, Bob Brake, the crew gunner, replied.
- A tüzérnek van még biztonsági ideje, radar - jelentkezett Bob Brake, a tüzér.
EnglishOkay, Scott, and, yeah, I need backup on the monetary aspects of this trade stuff.
Oké, Scott, és igen, szükségem van a támogatásra az ügy pénzügyi megfontolásait illetően.
EnglishThe backup aircraft is at a fighter base about fifteen miles from here.
A tartalék repülőnk egy vadászrepülő-bázison van, huszonöt kilométerre innen.
EnglishProbably the battle had now switched to the ship's AI core and back-up photonic nuclei.
A harc a jelek szerint a hajó MI magjába és a fotonikus tartalékközpontba tevdött át.
EnglishHave the main power and the backup generator ever both failed on the same occasion?
Megtörtént már valaha, hogy a fő energiaforrás és a pótgenerátor egyszerre mondott csődöt?
English'We'll keep one of the backup generators turning at all times, of course?'
- Az egyik tartalék generátort pedig állandóan járatni fogjuk, nem igaz?
EnglishOr was one just a backup in case the first wire failed to carry the detonating pulse?
Vagy az egyik csak egy pótvezeték, ha az első felmondaná a szolgálatot?
EnglishThere's a backup method for me to communicate with him electronically.
Van egy tartalék módszer, amivel elektronikus úton kommunikálni tudok velük.
EnglishAs a consequence, she had come here earlier, prepared to act as backup for Saul.
Ezért ő korábban idejött, hogy szükség esetén biztosíthassa Sault.