"backwards and forwards" translation into Hungarian

EN

"backwards and forwards" in Hungarian

EN

backwards and forwards {adverb}

volume_up
backwards and forwards (also: back and forth)
Out of the slit protruded a narrow brass arm with a bakelite knob on the top which could be moved backwards and forwards up and down the slit.
A hasadékból bakelit gombban végződő, keskeny rézkar állt ki, amit előre-hátra lehetett tologatni a hasadékban, a skála mentén.
backwards and forwards (also: back and forth, to and fro, hither and thither)
Simon shook his head violently till the coarse black hair flew backwards and forwards across his face.
Simon oly hevesen rázta a fejét, hogy durva, fekete haja ide-oda csapódott arcán.
He ran backwards and forwards along the cliff, his face always to the sea, and his voice rose insanely.
Ide-oda rohant a sziklafok peremén, arccal a tenger felé, hangja eszelősen csengett.

Context sentences for "backwards and forwards" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThen he again dismounted and examined the ground, going backwards and forwards on foot.
Aztán megint leszállt a nyeregből, a talajt nézegette, s gyalog fel-alá járkált.
EnglishHe knew Shakespeare backwards and forwards in Armenian, and would often quote him.
Oda-vissza kívülről tudta Shakespeare-t örményül, és gyakran idézte is.
EnglishSimon shook his head violently till the coarse black hair flew backwards and forwards across his face.
Simon oly hevesen rázta a fejét, hogy durva, fekete haja ide-oda csapódott arcán.
EnglishHe ran backwards and forwards along the cliff, his face always to the sea, and his voice rose insanely.
Ide-oda rohant a sziklafok peremén, arccal a tenger felé, hangja eszelősen csengett.
EnglishMy own agronomy boys have been over your photos backwards and forwards.
A saját szakértőőim már oda-vissza átnézték a fotóidat.
EnglishHe gazed, rocked backwards and forwards, and breathed deeply.
Izzadság jelent meg a homlokán, és kirázta a hideg.
EnglishSome of it's had the wrong address put on and it's been flying backwards and forwards till it ends up in Nebraska.
Van, amelyiken rossz a címzés, így aztán oda-vissza pendlizik, míg a végén Nebraskában lyukad ki.
EnglishOut of the slit protruded a narrow brass arm with a bakelite knob on the top which could be moved backwards and forwards up and down the slit.
A hasadékból bakelit gombban végződő, keskeny rézkar állt ki, amit előre-hátra lehetett tologatni a hasadékban, a skála mentén.
EnglishA month ago Commissioner Mandelson indicated that, in the non-agriculture sector, the talks had moved backwards, not forwards.
Egy hónappal ezelőtt Mandelson biztos úr még arra utalt, hogy a nem mezőgazdasági jellegű szektorban a tárgyalások nem előre, hanem hátrébb sodródtak.
EnglishThe current situation is bizarre, trekking as we do backwards and forwards between Brussels and Strasbourg at vast cost in time and money.
A jelenlegi helyzet groteszknek tekinthető. Oda-vissza vándorolunk Brüsszel és Strasbourg között, hatalmas idő- és pénzügyi veszteségekkel.
EnglishAnd I then went and did a huge amount of training, swimming in icy water, backwards and forwards.
Csak beleugrassz a tengerbe és gyerünk. Ez nagyon távol áll az igazságtól. Azután rengeteget edzettem. Úszás jeges vízben oda-vissza.

Similar translations for "backwards and forwards" in Hungarian

forwards noun
Hungarian
backwards adverb
and conjunction
Hungarian