EN

badly {adverb}

volume_up
It was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
A Greencore cég és a földművelésügyi miniszterünk rosszul irányította a folyamatot.
Often they behaved badly, answering distress with cruelty.
Gyakran rosszul viselkednek, a kudarcra kegyetlenséggel válaszolnak.
I had slept very badly - worried by the disastrous turn of events for my friends.
Nagyon rosszul aludtam... aggasztott barátaim életének szerencsétlen fordulata.
badly
volume_up
nagyon {adv.} (negatív értelemben)
Carrie was hurt very badly, was going on brute determination alone at this point.
Carrie-nek nagyon súlyos a sebe, és állati eltökéltséggel halad most előre, egyedül.
In sum, I was badly shaken but very deeply impressed.
Sommásan, nagyon megrendültem, és nagyon meg voltam illetődve.
I had slept very badly - worried by the disastrous turn of events for my friends.
Nagyon rosszul aludtam... aggasztott barátaim életének szerencsétlen fordulata.

Context sentences for "badly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI had slept very badly - worried by the disastrous turn of events for my friends.
Nagyon rosszul aludtam... aggasztott barátaim életének szerencsétlen fordulata.
EnglishIt would delay things, Sparhawk, and we need a delay very badly just about now.'
Késleltetnénk a választást, Sparhawk, és most nagyon nagy szükségünk van az időre.
EnglishShe agreed that she had treated me very badly, but she said she couldn't help it.
Elismerte, hogy csúnyán járt el velem, de kijelentette, hogy nem tehet másként.
EnglishThe apex was playing badly, true, but Gurgeh was off-handedly brilliant anyway.
Az is igaz, hogy a csúcsnemű rosszul játszott, Gurgeh viszont könnyedén felülmúlta.
EnglishIt was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
A Greencore cég és a földművelésügyi miniszterünk rosszul irányította a folyamatot.
EnglishThe Commission and the Member States manage taxpayers' money badly and illegally.
A Bizottság és a tagállamok az adófizetők pénzét rosszul és jogsértő módon kezelik.
EnglishThat is why Mr Andersson's report is badly needed and why I will support it.
Ezért van olyan nagy szükség Andersson úr jelentésére, és ezért fogom támogatni.
EnglishI did not know how this affair was going to turn out, and I badly wanted a weapon.
Nem tudhattam, mire kell számítanom, és mindenáron fegyvert akartam szerezni.
EnglishI have often badly employed the abundant grace which God has bestowed upon me.
Gyakorta rosszul használtam fel a túláradó kegyelmet, amelyet Isten reám árasztott.
EnglishCarrie was hurt very badly, was going on brute determination alone at this point.
Carrie-nek nagyon súlyos a sebe, és állati eltökéltséggel halad most előre, egyedül.
EnglishHer hands were shaking so badly she could barely pour the ingredients into a glass.
A keze úgy reszketett, hogy a pici üvegekből alig tudta a pohárba önteni a vodkát.
EnglishThis might have caused her no harm at all, but it might have hurt her quite badly.
Lehet persze, hogy ép bőrrel megússza, de éppúgy súlyosan meg is sérülhetett volna.
EnglishThe sign had been hit by a car and badly damaged, but it hadn't been replaced.
Az egyik rúdnak minden bizonnyal kocsi hajtott neki, mert csúnyán elgörbült.
EnglishBy her hurried, quick breathing he knew that something had upset her badly.
Szapora, ziháló lélegzetvételéből észrevette, hogy nagyon feldúlt állapotban van.
EnglishIf we hurt him badly enough, though, he'II scream for help, prophesied Sir Owain.
De amint nagyobb veszélyben érzi magát, azonnal segítséget hív, vélekedett Sir Owain.
EnglishThey'd have expected me to react badly, and they'd have been absolutely right.
Attól tartanak, hogy túl találom reagálni a dolgot, és a félelmük abszolút helytálló.
EnglishThey shelled it badly before the big fifteenth of June offensive in eighteen.
Tizennyolcban, a nagy, június tizenötödikéi offenzíva előtt keményen lőtték.
EnglishLieutenant, his colonel answered, the supporting battery has been badly hit.
Hadnagy válaszolt az ezredes , a támogató ütegeket súlyos veszteségek érték.
EnglishThe cop looked like a big doll that has been badly treated by a gang of nasty children.
Olyan volt, mint egy nagy baba, mely valami elvetemült gyerekbanda kezébe került.
EnglishThen shave with a cut-throat razor, but badly, nicking yourself in a couple of places.
Aztán húzza le késsel, de rosszul, úgy, hogy egy-két helyen még vágja is meg magát.