Context sentences for "baffle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'If you please, sir,' said Baffle, 'I've a fancy for not leaving this room until morning.
- Szeretném, ha ezt a termet reggelig nem kellene elhagynom - felelte Battle.
EnglishGordon slipped down on the forest side of the barricade baffle and entered the overgrowth.
Gordon lecsusszant a barikád erdő felőli oldalán, és behúzódott a cserjésbe.
EnglishAs always, the questions brought no answers, and his baffle ment remained.
Mint máskor, a kérdésekre most sem kapott választ, és a talány továbbra is talány maradt.
EnglishThe duct had a baffle on it so that rain would pour off and not get into the ventilation system.
A csövön volt egy terelőlap, hogy az eső ne folyjon bele, és ne jusson be a szellőzőrendszerbe.
EnglishHowever, Merrick may do more than simply baffle us, you understand me.
Részben igen feleltem , habár Merrick többet tudhat ennél.
EnglishBut the baffle prevented the slide from moving back and forth and allowing sound to escape from the weapon.
Ez a pecek megakadályozta, hogy a csúszka előreugorjon, és a fegyver így adjon hangot.
EnglishShit, he thought; the batball thrashed at the atmosphere and curved further towards the forfeit baffle.
A bregér szánalmas erfeszítéssel kavarta a levegt, és egyre inkább a záloglemez felé húzott.
EnglishWell, that's a Qual-A-Tec baffle-type silencer with no wipes and a slide-lock internal to the can, Clark said.
Elég kicsi volt, alig nagyobb, mint a hozzá csatlakoztatott hangtompító.
EnglishAnd as for the Queen's true intent, that continued to baffle him.
A királyné igazi szándékát pedig továbbra sem értette.
EnglishWhile I killed this sheep-faced fool, you would push my reignet into limbo and baffle my darkdog into the corner.
Amíg gyilkolnék, te a királynőmet betolnád a pokol tornácára, és a kutyámat a sarokba száműznéd.
EnglishIs there no way to baffle this evil creature?
- Nincs valami módja e gonosz teremtmény legyőzésének?
EnglishThe complexity continued to baffle him.
Sault egyre jobban idegesítették a bonyolult összefüggések.
English'That would not baffle a Ranger,' said Gimli.
- Egy kósza ettől nem jön zavarba - mondta Gimli.
EnglishThe undeniable fact of that pregnancy seemed to baffle her, and that bafflement made her short-tempered, even waspish.
A királynő állapotának letagadhatatlan ténye összezavarta a varázslónőt, és türelmetlenné, ingerlékennyé tette.
EnglishThe baffle was a reinforcement of the silencer!
A pecek a hangtompító kiegészítése volt.
EnglishThe concepts of religion baffle me.
- A vallási fogalmak számomra zavarba ejtők.
EnglishAt first, it will baffle them.
EnglishInstead she changed the subject, and asked me if it was true that there were certain poisons so rare as to baffle detection.
Ehelyett témát változtatott, és megkérdezte tőlem, igaz-e, hogy vannak bizonyos mérgek, amelyek oly ritkák, hogy nem lehet őket kimutatni.
EnglishIt would baffle any- one .
EnglishThe baffle wall on Highway 58, at the east end of Oakridge, had weathered into a tumbled tell of concrete debris and curled, rusting steel.
Az 58-as főút terelőkorlátját - Oakridge keleti peremén - rozsdás acélhuzalok és betontörmelék kusza halmazává mállasztotta az idő.