EN balk
volume_up
{noun}

3. agriculture

balk
akadály előtt megtorpan
balk
balk
balk

4. construction

balk (also: beam)
balk
balk
balk
balk
volume_up
támfa {noun}

Context sentences for "balk" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNever once did Marcie or Heather complain or balk, nor were their eyes reproachful.
Sem Marcie, sem Heather nem nyafogott vagy makrancoskodott soha, nem volt egy szemrehányó pillantásuk sem.
EnglishTo the west of Altaruk, the route then curved along the southern shore of the estuary, toward the city of Balk.
Altaruk nyugati oldalán aztán elkanyarodott a torkolat déli partján, Balic városa irányába.
EnglishBut you can't balk like this all the time.
Akkor kell üstökön ragadni a szerencsét, amikor találkozunk vele.
EnglishIn my work with cattle, I noticed a lot of little things that most people don't notice would make the cattle balk.
Rendben, a marhákkal való munkám során sok apróságot észrevettem, amit a legtöbb ember nem, ami megriasztja a marhákat.
Englishto balk at an expense
nem hajlandó költségbe verni magát
Englishto balk at an expense
Englishto balk sb's plans
keresztülhúzza vkinek a számításait
Englishto balk at an expense
Englishto balk at an expense
Englishto balk at an expense
Englishto balk at an expense
EnglishWould Gording balk?
Englishto balk at a difficulty
EnglishHe had not tried to balk.
Englishto balk sb's plans
Englishto balk at an expense
Englishto balk at an expense
English'The royal council is corrupt, but even they might balk if they find that Annias is trying to put his own bastard son on the throne.'
A királyi tanács a velejéig korrupt, de talán ők is hajlandóak lesznek lépni, ha megtudják, hogy Annias a saját fattyat akarja a trónra ültetni.
EnglishThere is inevitably a strong temptation within all national parliaments, and perhaps even for some of you here, to balk at the challenge, to think: 'What is the point?
Elkerülhetetlen módon az összes nemzeti parlamentben erős kísértés van arra, és talán néhányukban is itt, hogy elutasítsák a kihívást, hogy azt gondolják: "Mi értelme?
EnglishAwake and by his side, Henry might balk at what needed to be done, especially if Henry was right in believing his other friend was still alive, hiding out in the mind the alien now controlled.
őkölhetne attól, amit meg kell tenni, különösen, ha indokoltan hiszi, hogy másik barátja még él, és elrejtőzött az elméjét bitorló idegen elől.