EN

balloon {noun}

volume_up
Danny's head rolled limply backward and then snapped forward like a balloon on a stick.
Danny feje erőtlenül hátraesett, aztán előrebukott, mint egy pálcára kötött léggömb.
The balloon was drifting lower, and the ground was rising.
A léggömb alább ereszkedett, közeledett a föld.
They have no more thickness than the skin of a toy balloon.
Vastagságuk nem haladja meg egy játék léggömb héjvastagságát.
balloon
- Bárcsak jobban működött volna a ballon.
The onset of the first anxiety period would explode his heart like a balloon.
Az első szorongási időszak beköszöntésekor úgy robbanna fel a szíve, mint valami ballon.
Everybody sitting in a basket, and I was on top of the balloon, ready to slide down with my skysurf board.
Mindenki a kosárban ül, én a ballon tetején voltam, készen arra, hogy lecsússzak a skyszörf deszkámmal.

Context sentences for "balloon" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut the breeze that moved them more swiftly was working on the other balloon, too.
Csakhogy a szellő nemcsak őket vitte gyorsabban, hanem a másik léggömböt is.
EnglishThe scent of her hair receded like a balloon rising, and soon it was beyond his grasp.
Michelle hajának illata úgy távolodott el tőle, akár az ég felé röppenő léggömb.
EnglishAnd it anchors itself in the sand by blowing up a balloon on the end of its stock.
És úgy telepedik meg a homokban, hogy felfúj egy kis ballont a szára végén.
EnglishDavid could feel his vitality draining away like air from a spent balloon.
David érezte, hogyan száll ki belőle az életerő, akár lyukas léggömbből a levegő.
EnglishOf course not just like the atmosphere in the balloon, but in life itself.
Természetesen nem csak úgy, mint a légnyomás a ballonban, hanem az életben egyaránt.
EnglishOn the outskirts of Istanbul he went upwards, shooting like a balloon far over the roofs.
Felszökkent Isztambul peremén a magasba, léggömbként sodródott a háztetők felett.
EnglishThe onset of the first anxiety period would explode his heart like a balloon.
Az első szorongási időszak beköszöntésekor úgy robbanna fel a szíve, mint valami ballon.
EnglishDanny's head rolled limply backward and then snapped forward like a balloon on a stick.
Danny feje erőtlenül hátraesett, aztán előrebukott, mint egy pálcára kötött léggömb.
EnglishEgon held up a mug bearing the Ghostbusters logo and a limp, uninflated balloon.
Egon felmutatott egy szellemirtó-emblémával díszített bögrét, meg egy petyhüdt luftballont.
EnglishIt rose around him like a black balloon, and he was suddenly swept out over the windowsill.
A ruhadarab úgy dagadozott a vézna test körül, mintha fekete léggömb lett volna.
EnglishBut actually I had to go around the world in a balloon to be invited to talk about it.
Azonban körbe kellett utaznom a világot egy ballonban, hogy meghívjanak beszélni erről.
EnglishGunny, this is He gestured Simoleanna to silence, gliding over to them like a balloon.
A férfi leintette Simoleannát, és úgy vitorlázott feléjük, mint valami roppant léggömb.
EnglishAnd that's where they do their experiments, and then the balloon, the payload, is brought down.
Ott végzik a kísérleteiket, majd lehozzák a hasznos terhet, vagyis a léggömböt.
EnglishYou can git that set up while I see what I can do up there to hide the balloon.
Felállíthatja, míg én megnézem odafent, hová rejthetem a ballont.
EnglishShe closed her eyes, and she followed me as unresistingly as a toy balloon.
Becsukta a szemét, és annyi ellenállást sem tanúsított, ahogy jött utánam, mint egy léggömb.
EnglishOh, this food may make you blow up like a balloon, but it will do nothing whatsoever to me.
Oh, ez a kaja talán felpuffaszt téged, mint egy lufit, de velem semmit se fog csinálni.
EnglishThe sand flowed out, and the balloon lifted gently to clear the tower by six feet or so.
A homok kiömlött, a léggömb szelíden megemelkedett, és kétméternyivel elkerülte a tornyot.
EnglishBut as the balloon drifted closer, Lee was surprised to see that they were children.
Ám ahogy közelebb sodródtak, Lee meglepetten észlelte, hogy csupa gyerek népesíti be a várost.
EnglishDan saw the Tiffany lamp rising into the air, floating up like a balloon on its cord.
Dan látta, hogy a Tiffany lámpa a levegőbe emelkedik és úgy lebeg zsinórján, mint egy léggömb.
EnglishKinda risky using it, but I couldn't see another way of getting my balloon back.
Kockázatos egy kissé használni, de más módját nemigen láttam, hogyan szerezhetném vissza a ballont.

Synonyms (English) for "balloon":

balloon