"balmy" translation into Hungarian

EN

"balmy" in Hungarian

EN

balmy {adjective}

volume_up
1. general
It was a balmy night, despite the wind: the first confident warmth of spring.
A szél ellenére is balzsamos éjszaka volt, a tavasz első határozottan meleg üzenete.
The air still had its coolness, but there was a bit of balmy warmth mixed up in it.
A levegő még mindig hűvös volt, de már elegyedett bele egy csipetnyi balzsamos meleg.
It was a balmy day; the nineteenth of April.
Balzsamos nap volt április 17.

Context sentences for "balmy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was a balmy night, despite the wind: the first confident warmth of spring.
A szél ellenére is balzsamos éjszaka volt, a tavasz első határozottan meleg üzenete.
EnglishThe air still had its coolness, but there was a bit of balmy warmth mixed up in it.
A levegő még mindig hűvös volt, de már elegyedett bele egy csipetnyi balzsamos meleg.
EnglishThe party of three crossed the zodiac on the foyer floor, moved into the balmy dark.
A háromtagú csoport átszelte a padlón az állatövet, és kiment a balzsamos sötétségbe.
EnglishWhen he was full, drunk and satisfied, he headed out into the balmy afternoon.
Mikor már dugig volt, ivott és elégedettnek érezte magát, elindult a balzsamos délutánban.
EnglishConstant had many hobbies that helped him to pass the balmy time in the salubrious clime of Titan.
Constantnak számos kedvtelése segített elmulatnia a balzsamos időt a Titán üde éghajlata alatt.
EnglishAfter all, even if he is a bit balmy, it was a useful dp he gave me about those fingerprints.
Végül is, ha gyagyás is egy kicsit, azért adott nekem egy hasznos tippet azokkal az ujjlenyomatokkal.
EnglishThis long day in the balmy tropical city of old-fashioned courtesies and rituals had merely been the first unfolding.
Ez a hosszú nap az ódon szertartások balzsamos, gáláns, trópusi városában csak a nyitány volt.
EnglishThe blue in the sky was softer, the air grew suddenly balmy.
Lágyabb lett az ég kékje, balzsamosabb a levegő.
EnglishDespite the reassuring correctness of the scene, something about it, about the night and the balmy wind, felt odd.
A jelenet megnyugtató volta ellenére volt valami furcsa ebben az éjszakában és a balzsamos szélben.
English'Surely a man wouldn't read letters of that type aloud to himself- not unless he was - well - going balmy.'
- De hát ilyen jellegű leveleket biztosan nem olvas fel senki hangosan magában... hacsak... szóval... ha nem ment el az esze.
EnglishThe balmy days of June were long gone, and the steamy heat of a Washington August forbade open doors and windows.
A balzsamos júniusi napok már rég elmúltak, és a washingtoni augusztus fülledt hőőségében nem lehetett ajtót, ablakot nyitni.
EnglishIt's a balmy, beautiful evening too.
És milyen balzsamosan gyönyörű ez az este!
EnglishIn good weather they sat in the balmy side-porch room of the Dog's Head Harbor estate, although Garp increasingly refused to go there.
Havonta kétszer, Robertával az élükön és Garp kelletlen jelenlétében választottak érdemeseket a pályázók közül.
EnglishIt was a balmy day; the nineteenth of April.
EnglishIt turns out that they all wrote with air on air, and I now pluck this thought of Darwin's from the balmy atmosphere:
Egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy mindannyian levegővel írtak levegőre, és én most kicsippentem ezt a darwini gondolatot a balzsamos levegőből:
EnglishIt started out a balmy day.
EnglishThe night was balmy.
EnglishThe trees swayed in a balmy breeze, the doors and windows of the House, its porch and chimneys, all gleamed as if newly painted.
A fák kecsesen hajladoztak a balzsamos szélben, a Ház ajtajai és ablakai, verandája és kéményei úgy ragyogtak, mintha újrafestették volna valamennyit.
EnglishA young man, very pale and worn, was lying upon a sofa near the open window, through which came the rich scent of the garden and the balmy summer air.
Az ablakon beáradt a kert, a balzsamos nyári levegő illatja, az ablak előtti heverőn pedig egy sápadt, törődött fiatalember feküdt.
EnglishIt was balmy.