"banister" translation into Hungarian

EN

"banister" in Hungarian

EN banister
volume_up
{noun}

banister (also: bar, barrier, guard, handrail)
I went along to the banisters, looked over the rail.
Végig a korlát mellett haladva lenéztem.
I crept up the stairs and stuck my head between the banisters, but the landing was empty.
Felóvakodtam a lépcsn, és kidugtam a fejem a korlát résén, de a lépcsforduló üres volt.
I knew the gentle curve to each tread, worn down by the feet of children, the silky feel of the banister which had been waxed countless times for a century.
Ismertem minden grádicson a gyerekláb koptatta, sekély teknőt, a száz év alatt számtalanszor viaszolt korlát selymes fogását.
banister
banister (also: breastwork, parapet, bulwark)

Synonyms (English) for "banister":

banister

Context sentences for "banister" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBullets walloped against the banister on the staircase, flinging splinters.
Golyók fúródtak a lépcsőház korlátjába, és forgácsokat pattintottak le róla.
EnglishGrappling, the two of them crashed through the banister and landed in a heap on the floor.
A két birkózó áttörte a korlátot, és egyetlen kupacban a padlóra puffantak.
EnglishHe gripped the filthy banister, and forced himself onward and upward.
Megragadta a mocskos korlátot, s abba kapaszkodva vonszolta feljebb és feljebb magát.
EnglishJack was on the sixth riser, clinging to the banister much as she was doing herself.
Jack a hatodik lépcsőfokon állt, és a korlátba kapaszkodott, szinte pontosan úgy, ahogyan ő.
EnglishKham grabbed for the banister, but the flame-eaten wood came off in his hand.
Kham megragadta a korlátot, de a megperzselt fa a kezében maradt.
EnglishThey passed a brightly polished maple staircase, its banister beautifully carved.
Elhaladtak a fényesre lakkozott, gyönyörűen faragott korláttal szegélyezett, juharfa lépcső mellett.
EnglishThen he leaned over the banister, saw me, and asked for some coffee.
És akkor engem is meglátott, és mondta, hogy vigyek be kávét.
EnglishHe went calmly up the staircase, slender hand like alabaster sliding upward on the banister.
Nyugodt léptekkel ment fel a lépcsőn, keskeny alabástrom-fehér kezét felfelé csúsztatta a korláton.
EnglishHe scrambled forward, bumping against an unseen banister, jarring his chest.
Sérült mellével egy láthatatlan korlátnak ütközött.
EnglishHe let his snow-white hand rest on the dull satiny banister.
Rátette hófehér kezét a tompa, selymes fényben derengő korlátra.
EnglishHe started to drop to the ground, but with a final pirouette, swung himself around and grabbed hold of Me banister.
Virgonc egy hosszú percig csak állt, aztán még egyszer Harveyra nézett és...
EnglishThe banister jogged to horizontal at six landings; otherwise it ran straight down to the admissions room.
A lépcsőkorlát hat helyen futott vízszintesen, egyébként egyenesen a felvételi szobába vezetett.
EnglishWhat I saw was a flash of movement across half a dozen of the spaces between the banister's uprights.
Amit láttam az egy villámgyors mozdulat volt, a lépcső karfa elemei közötti féltucat nyíláson keresztül.
EnglishAcross the landing, leaning against the banister, was what could only be Tommy-Ray's handiwork.
A lépcsőfordulón, nekitámaszkodva a korlátnak, olyan dolgot látott, ami csak Tommy-Ray keze munkáját dicsérhette.
EnglishHe tapped his finger on the banister around the docket.
A körmével megkocogtatta a tanúk széke előtti korlátot.
EnglishDid you ever hear of an archaic cult of the sacred banister?
Hallottál-e valaha ősi szentkorlát-kultuszról?
EnglishBanister or no banister, she could manage perfectly well with her cane, especially now that she could see so clearly.
Ha van korlátbáb, ha nincs, ő remekül le tud menni a bot segítségével, főleg amióta ilyen tisztán lát.
EnglishStill, it was just as well he hadn't tried the banister.
Mégis jobb, hogy nem próbálkozott a karfával.
EnglishWhen it had passed a little, she began to climb, using her unhurt leg and pulling with her arms on the banister.
Amikor egy kicsit magához tért, a korlátba kapaszkodva elindult felfelé; igyekezett az ép lábára nehezedni.
EnglishThe banister shut off my view of the streetdoor.
A karfa elzárta előlem a kilátást a bejárati ajtóra.