EN

banks {noun}

volume_up
banks (also: coast)
HU

banks-fenyő {noun}

volume_up
1. botany
banks-fenyő (also: tűnyalábos fenyő)

Context sentences for "banks" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
Ennek eredményeképpen a bankoknak kell eldönteniük, hogy adnak-e hitelt vagy nem.
EnglishTwo thirds of European banks' assets are held in only 44 multinational groups.
Az európai banki eszközök kétharmada mindössze 44 multinacionális csoportnál van.
EnglishThe market expects the central banks to come to the rescue of the speculators.
A piac azt várja, hogy a központi bankok siessenek a spekulánsok megmentésére.
EnglishDo you feel the European System of Central Banks is operating correctly at present?
Úgy gondolja, hogy az Európai Bankok Központi Rendszere most megfelelően működik?
EnglishIt makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome.
Ezért ma reggel még inkább üdvözöljük központi bankjaink együttes fellépését.
EnglishThe Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
(3) A tagállamok ennek az irányelvnek a hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
EnglishI have a MasterCard and a Visa, each issued by different banks here in Memphis.
Van egy MasterCardom meg egy Visa kártyám, két különböző memphisi bank adta ki őket.
EnglishDel Greco heard that Mattiece operates from behind offshore banks and companies.
Del Greco azt hallotta, hogy Mattiece külföldi bankokon és cégeken keresztül irányít.
EnglishIt has become much more difficult to obtain adequate financing from Europe's banks.
Az európai bankoknál ma már sokkal nehezebb megfelelő finanszírozást szerezni.
EnglishCountries which help banks financially are not eliminating the causes of the crisis.
A bankoknak pénzügyi támogatást nyújtó országok nem iktatják ki a válság okait.
EnglishIt is banks and financial institutions which will pay these new European taxes.
A bankok és a pénzügyi intézmények fizetik majd ezeket az új európai adókat.
EnglishThis material did not exist in our modern inventory or our modern computer banks.
Ez az anyag nem került be korszerű leltárainkba, modern számítógépes adatbankjainkba.
EnglishI have a few thoughts on the stress tests which were carried out on the banks.
Lenne néhány gondolatom a bankoknál végzett stressz-tesztekkel kapcsolatban.
EnglishGreek accounts are held in banks in Austria, Luxembourg, Cyprus and Switzerland.
Osztrák, luxemburgi, ciprusi és svájci bankok is vezetnek görög számlákat.
EnglishPreston drove off while Tommy showed Banks the way to his favorite ice-cream parlor.
Preston elhajtott, Tommy pedig megmutatta Banksnek, merre van a kedvenc fagyizója.
English`Use your organisation to rob a few banks,' suggested the Englishman lightly.
Raboltassanak ki a szervezetükkel egypár bankot javasolta az angol könnyedén.
EnglishThe banks have been recapitalised and financial stability has enjoyed priority.
A bankokat újratőkésítették, és a pénzügyi stabilitás elsőbbséget élvezett.
EnglishThose inphobeams could match a face up to the Cop Banks in half a nanosec.
Azok az infosugarak meg fél nanoszek alatt beazonosítják az arcot a Zsarubankban.
EnglishMarching northeast along the banks of the Moss River to the ford town of Ribs.
Innen a Mohos-folyó partja mentén északkelet felé mentek, Bordás erődjéhez.
EnglishHe could easily pass for one of the Brits who worked for the government or the banks.
Könnyen a kormánynak vagy valamelyik bankban dolgozó britnek lehetett volna nézni.