EN banter
volume_up
{noun}

banter (also: jape)
There was an exchange of banter and the usual giggling.
Ment a szokásos évődés és kuncogás.
banter (also: josh, joshing)
banter (also: raillery, chaff, josh, joshing)

Synonyms (English) for "banter":

banter

Context sentences for "banter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have not made these extraordinary arrangements to trade puppet's banter.
- Nem azért tettem meg egy sor különleges intézkedést, hogy általánosságokat halljak.
EnglishWith his long locks and ready banter, Powhatan was the very image of the aging neohippy.
A bozontos üstökű, kedélyesen évődő férfi mondhatni kiköpött korosodó neohippi volt.
English'Well, well,' says he, 'I do not banter you, I am in earnest; consider of it.'
De higgye el, én nem ugratom magát, komolyan beszélek, gondolja meg.
EnglishSally's response had none of the flip arrogance of her earlier banter with the shaman.
Sally válaszából hiányzott az a magabiztos arrogancia, amellyel korábban a sámánnal beszélt.
EnglishDodger's contributions had been terse, completely lacking in his usual banter and archaic style.
Svindler röviden, tömören fogalmazott, teljesen elhagyta szokásos archaikus körmondatait.
EnglishThere were no stories nor cheerful banter as they rode westward.
Nem hangzottak el vidám történetek, miközben nyugat felé lovagoltak.
EnglishIt was a routine they were well used to, its boredom usually broken by a stream of banter between cars.
Olyan feladat volt ez, melyhez már hozzászoktak, és az unalmat rendszerint heccelődéssel törték meg.
EnglishPoirot replied seriously to the other's banter.
Poirot a titkár ingerkedésére halálos komolysággal válaszolt.
EnglishCan any woman alive believe you in earnest, or think you design anything but to banter her?'
Akadhat-e olyan nő a világon, aki elhiszi magának, hogy komolyan beszél, vagy hogy más szándéka is van, nemcsak őt ugratni?
EnglishShouts and banter from all angles were calling to me, as I led the Stash Riders through the crush, back towards the van.
Mindenhonnét kiáltoztak-hívogattak, ahogy vezettem a Szelíd Szajrésokat a tömegen át a furgonunk felé.
EnglishThe ability to banter well with super villains?
Vagy jó beszélőke, ha a többiekkel csacsognék?
EnglishI majored in banter at the police academy.
Az akadémián a poénkodás volt a fő tárgyam.
EnglishThis banter has given me an appetite.
EnglishI'll practice casual banter.
EnglishWell, enough ofthis gay banter.
EnglishIt was bored with the banter.
EnglishWas that all banter?