"bar stool" translation into Hungarian

EN

"bar stool" in Hungarian

EN

bar stool {noun}

volume_up
bar stool (also: barstool)
,,That seat's reserved, the square-jawed man growled, pointing at the glass of beer on the counter before the bar stool.
Ez a hely foglalt mordult föl a szögletes állú férfi a bárszék előtt, a pulton álló söröspohárra mutatva.
He spotted a spare bar-stool at the far end and walked between the tables on the right and the bar on the left to reach it.
A Sakál észrevette, hogy a pult vége felé az egyik bárszék üres, s a pult és az asztalok közötti folyosón megindult feléje.

Context sentences for "bar stool" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI asked for a cup, poured it myself, and sat on a bar stool at the kitchen island.
Én is kértem egy csészével, magam öntöttem ki, aztán felültem egy bárszékre a pult mellé.
EnglishRUPERT PAID for his cinnamon roll and sat on a bar stool overlooking the sidewalk.
Rupert kifizette a fahéjas süteményt, és helyet foglalt egy bárszéken, szemben a járdával.
EnglishHarlo threw a bar stool at me and ran out of the family room, toward the front of the house.
Harlo ekkor hozzám vágott egy bárszéket, és kirohant a nappaliból, a ház eleje felé.
EnglishShe found a diet Coke in the refrigerator and sat on a bar-stool.
Kivett magának egy cukormentes kólát a hűtőből, és helyet foglalt az egyik bárszéken.
EnglishReilly turned a little more on his bar stool and scanned that part of the room.
Reilly arrébb fordult egy parányit, hogy megnézze.
EnglishHe recognized the face on the sidewalk, and moments later the man was sitting on the next bar stool.
Felismerte a járdán közeledő férfit, aki néhány másodperccel később leült a mellette lévő bárszékre.
EnglishFor reply the Jackal slid off his bar-stool, took his glass of whisky and sauntered over to the other old queen.
Válasz helyett a Sakál leszállt a bárszékről, fogta a whiskyjét, és odaőgyelgett a másik öregemberhez.
EnglishJuniper was first parked on a bar stool in the lounge, where he had a view of the front entrance of the hotel.
Jumper első telephelyéül az előcsarnok egyik bárszékét jelölte ki, ahonnan szemmel tarthatta a bejáratot.
English,,That seat's reserved, the square-jawed man growled, pointing at the glass of beer on the counter before the bar stool.
Ez a hely foglalt mordult föl a szögletes állú férfi a bárszék előtt, a pulton álló söröspohárra mutatva.
EnglishHe swung himself on to the bar-stool.
Egyetlen lendülettel az ülőkére dobta magát.
EnglishHe spotted a spare bar-stool at the far end and walked between the tables on the right and the bar on the left to reach it.
A Sakál észrevette, hogy a pult vége felé az egyik bárszék üres, s a pult és az asztalok közötti folyosón megindult feléje.
EnglishIn the past, I'd lost a new music system, a lamp, a clock radio, a handsome bar stool, and several plates during a tantrum by such a one.
A korábbi találkozásom azzal a kopogtató szellemmel, aki annak idején összezúzta új lemezjátszómat, lámpámat, rádiós órámat, és néhány szép tányért, épp elég volt.
EnglishStantz sat inside the shop on a bar stool behind the main counter while Egon Spengler waddled up and down the aisles of the tiny place, occasionally stopping to peruse a volume.
Stantz a boltban a középső pult mögött ült egy bárszéken, míg Egon Spengler ide-oda kacsázott az apró üzlet polcai között, s időnként megállt, hogy átlapozzon egy-egy könyvet.