EN

barbed {adjective}

volume_up
1. general
barbed
volume_up
csípős {adj.} [fig.] (kritika)
Even as he slipped for the thousandth time and lost his wind in a belly-landing against saw-«dged rocks, a spade-barbed tail rose in front of him.
Ezredszerre csúszott el, és esett hasra az éles sziklákon, amikor egy hatalmas, nyílhegyszerű farkvég emelkedett fel előtte.
Some of the hamatula were only a few strides away, and he'd have to- Die, screaming, as pit fiend magic sent him staggering into the reach of a barbed devil.
Éles halálsikoly csapott a levegőbe, amint egy démon varázslata egy tüskés ördög karmaiba taszította a varázslót.
barbed (also: bony, stringy)
Rumfoord was only thirty-four, but she wrote like an old woman in a kinky, barbed hand.
Rumfoord mindössze harmincnégy éves volt, de szálkás, egyenetlen kézírása akár egy öregasszonyé.
2. rare
barbed (also: corny, whiskery)

Context sentences for "barbed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe last remark was undoubtedly barbed, and found Somervale with deadly accuracy.
Az utóbbi megjegyzéssel kétségtelenül Somervale-t vette célba és el is találta.
EnglishOn the barbed wall of living, dying tissue, the alien creature's eyes went suddenly wide.
Az él és halott testek arzenálja közepette az idegen lény szeme elkerekedett.
EnglishThey took out the man, and they sawed him in two on the top strand of a barbed-wire fence.
Kirángatták a férfit, és egy szögesdrót kerítés felső szálán kettéfűrészelték.
EnglishTwenty years ago the barbed wire between Austria and Hungary was cut.
Húsz évvel ezelőtt elvágták az Ausztria és Magyarország közt feszülő szögesdrótot.
EnglishAn eyebrow lifted, and a slender, barbed tongue licked those dainty fangs eloquently.
A lény felvonta a szemöldökét, és mohón megnyalta hatalmas agyarait.
EnglishA series of smoking explosions occurred on rocks all around as summoned barbed devils appeared.
Tucatnyi robbanás rázta meg a környező sziklákat, tüskés ördögöket köpve a levegőbe.
EnglishShe'll string you on barbed wire to make a necklace for the harpy.
- Az anyó majd szögesdrótra húz, és nyakláncot csinál belőled a hárpiának.
EnglishGaunt-faced prisoners staring with haunted eyes through barbed-wire fences.
Beesett arcú foglyok bámulnak üres szemmel a szögesdrót mögül.
EnglishThe mist was very thick, and I crept up to the barbed wire to listen.
A ködben felkúsztam egészen a szögesdrótig, és hallgatózni kezdtem.
EnglishMore like a wound from a broken bottle or maybe barbed wire or.
Inkább olyan, mintha üvegszilánk vagy szögesdrót ejtette volna vagy...
EnglishThey put the barbed wire around his neck... and strapped him to that 75-pound cotton gin fan.
Kötelet tettek a nyakába... és rákötöttek egy 75 fontos gyapotot.
EnglishHe gave Ned the block and tackle and the piece of barbed wire.
Azzal Ned markába nyomta a csörlőre tekert kötelet meg a drótkötelet.
EnglishOwen had cut the fence — both the barbed wire and the smooth.
Owen elvágta a kerítést, a szögesdrótot és a villanyvezetéket.
EnglishToday we are marking the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall and cutting through the barbed wire.
A berlini falleomlás, a szögesdrót átvágásának huszadik évfordulóját éljük ma meg.
EnglishI secured the end with two barbed clips that came with the bandage.
A fáslihoz tartozó két körmös csipesszel rögzítettem a végét.
EnglishRumfoord was only thirty-four, but she wrote like an old woman in a kinky, barbed hand.
Mrs. Rumfoord mindössze harmincnégy éves volt, de szálkás, egyenetlen kézírása akár egy öregasszonyé.
EnglishAll the same, his barbed wire gashes needed disinfecting.
Mindazonáltal a szögesdrót okozta sérüléseket fertőtlenítenie kellett.
EnglishNow he could see the cruel interfacings of barbed wire weaving in and out of the chainlink diamonds.
Már jól ki tudta venni a szögesdrót kegyetlen hálóját, az egymásba fogódzó-fonódó rombuszokat.
EnglishIt lazily shook out the links of a barbed chain crusted in old blood.
A lény lustán kioldott egy alvadt vérrel borított láncot.
EnglishBeyond the bushes in which they hid, a waist-high barbed wire fence separated them from the lawn of the estate.
A rejtekadó bokrokon túl derékig érő szögesdrót választotta el őket a birtok füvétől.

Synonyms (English) for "barbed":

barbed
barb