EN

barge {noun}

volume_up
1. nautical science
barge (also: bark)
Aboard the barge, Katsin loosened the mooring lines and stood ready to cast off.
A bárka fedélzetén Katsin meglazította a kötelet, és felkészült az indulásra.
Technically, the Bowl was a giant specialised barge.
A stadion tulajdonképpen egy óriási, különlegesen kialakított bárka volt.
The barge swung into the main channel of the Rill Song and began to pick up speed.
A bárka beért a Rill Song fősodrába és gyorsulni kezdett.
The barge crew of three men leaned against the front of the wheelhouse and chewed tobacco.
Az uszály háromfőnyi személyzete a kormányosfülkének támaszkodva bagót rágott.
Risk-based controls - then how can we tell that a coal barge is smuggling people?
Kockázatalapú ellenőrzések - akkor hogyan tudhatjuk meg, hogy egy szénszállító uszály embereket csempész-e?
Then he turned and went up the gangway to the waiting barge.
Hátat fordított az egykori pandionnak, és fellépdelt a pallón az uszály fedélzetére.

Context sentences for "barge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe call came from a barge floating downstream and a rope flicked over its side.
A kiáltás egy a folyón lefelé tartó uszályról jött, és egy kötelet dobtak feléjük.
EnglishI'm sorry to barge in on you like this, but I wanted to talk to you in person.
Sajnálom, hogy csak így berontottam,...de személyesen akartam beszélni önökkel.
EnglishAboard the barge, Katsin loosened the mooring lines and stood ready to cast off.
A bárka fedélzetén Katsin meglazította a kötelet, és felkészült az indulásra.
EnglishYou can't just barge in here and demand to see the president of this company.
Nem lehet csak úgy berontani ide azzal, hogy a vállalat elnökével akar beszélni.
EnglishAn L.S.T. barge emerged from the plane and droned across the water to the shore.
Csapatszállító bárka mászott ki belőle, és a vizet átszelve, berregve úszott a parthoz.
EnglishMorgaine saw him look at Nimue, blinking at the sight of the Avalon barge.
Morgaine látta, amint a férfi Nimue-ra néz, és pislogva szemléli az avaloni bárkát.
EnglishThe sailors cast off all lines and pushed the barge out into the slowly moving current.
A matrózok eloldozták a köteleket, és kilökték a hatalmas bárkát a lassú sodrásba.
EnglishFrigate Wenshan, this is the National Oil Company Barge Nineteen on channel nine.
Vensan fregatt, itt a Nemzeti Olajtársaság tizenkilences platformja a kilences csatornán.
EnglishThe barge crew of three men leaned against the front of the wheelhouse and chewed tobacco.
Az uszály háromfőnyi személyzete a kormányosfülkének támaszkodva bagót rágott.
EnglishThere she is--on the power barge, Ohls said, pointing with one of his toy cigars.
Ott van az uszályon mondta Ohls, s kifelé mutatott játékszivarjával.
EnglishBig Joe's truck backed into the warehouse toward the barge containers.
Big Joe teherautója tolatott be a garázsba az uszályra szánt konténerek felé.
EnglishThe drone continued past the line of food tables towards the stern of the barge.
A drón az ételtl roskadozó asztalok között lavírozott a tat felé.
EnglishAnd they told me on the shore that she had summoned the barge and gone away to the mainland.
- S a parton azt mondták, hogy előszólította a bárkát, s a szárazföldre ment.
EnglishWithin moments, over the greying surface of the Lake, a low barge appeared.
Perceken belül fölbukkant a tó szürke vizén az alacsony építésű bárka.
EnglishAt last some lights, from a big barge four vessels away round the canal's gradual curve.
Négy hajóval arrébb, a csatorna küls ívén álmos fények pislákoltak egy hatalmas bárkán.
EnglishMoments later they felt the barge lurch free of the old dock and begin to move with the current.
Néhány perc múlva a bárka fölszedte a horgonyt, és sodródni kezdett az áramlattal.
EnglishWe should not barge in and try to influence an individual case.
Nem kellene betolakodnunk, és megpróbálnunk az egyes eseteket befolyásolnunk.
EnglishAfter the crew is removed from the barge, you will destroy the entire facility with heavy gunfire.
Mihelyt mindenkit elhoztak, ágyútűzzel semmisítse meg az egész létesítményt.
EnglishSorry to barge in like this, I begin, but I really need a job.
Elnézést, hogy így magára rontottam kezdem , de nagyon nagy szükségem lenne munkára.
EnglishThen he turned and went up the gangway to the waiting barge.
Hátat fordított az egykori pandionnak, és fellépdelt a pallón az uszály fedélzetére.

Synonyms (English) for "barge":

barge