EN

barrenness {noun}

volume_up
barrenness
If you are a sorceress indeed, sister-in-law, I would beg you to give Igraine a charm against barrenness.
- Ha valóban varázslónő vagy, sógorasszony, könyörgöm, adj valami szert Igraine-nek meddőség ellen.
The sense of barrenness reminded me of what I'd felt at the Dant farm.
A sivárság érzése arra emlékeztetett, amit Danték farmján éreztem.
And the gloom of this place, the gritty sand on the floor, the barrenness, the stink of the torch, and the ugly sight of the burnt one writhing and crying, all this was dispiriting beyond words.
Kimondhatatlanul csüggesztő volt az a komor hely, a homoktól csikorgó padló, a sivárság, a büdös szövetnek, a vergődő-síró égett rút látványa.

Context sentences for "barrenness" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI told you when we were wedded, I would never reproach you for barrenness.
Megmondtam neked, amikor megesküdtünk, hogy sosem teszek szemrehányást a meddőségedért.
EnglishThe sense of barrenness reminded me of what I'd felt at the Dant farm.
A sivárság érzése arra emlékeztetett, amit Danték farmján éreztem.
EnglishSeth, the Egyptian god of the desert, of barrenness, drought, and chaos, of darkness and destruction.
Széth a sivatag, a pusztaság, az aszály, a káosz, a sötétség és a rombolás egyiptomi istene.
EnglishThe barrenness of the woman's life made Pittman more despondent.
A nő életének sivársága még jobban lehangolta Pittmant.
EnglishIf you are a sorceress indeed, sister-in-law, I would beg you to give Igraine a charm against barrenness.
- Ha valóban varázslónő vagy, sógorasszony, könyörgöm, adj valami szert Igraine-nek meddőség ellen.
EnglishEven her own barrenness after Gwydion's birth.
Még az ő meddősége is Gwydion születése után.
EnglishMorgaine bade me not speak of it, but long ago I went to her, I begged her for a charm to help my barrenness.
- Morgaine megtiltotta, hogy beszéljek róla, de egyszer régen felkerestem, és valami csodaszert kértem tőle a meddőségemre.
EnglishThe presence of Stones of Power: that accounted for the twisting, the unusual barrenness in a place so rife with trees as Koriswood.
Bal oldalt az erdő egyre sűrűbbé vált, és Vanye döbbenten tapasztalta, hogy a táj mennyire hasonlít az Aenor-Pyvvnben látott völgyre.
EnglishYet she had hardly been able to face Morgaine since that ill-starred Beltane a year ago when she had begged her sister-in-law for a charm against her barrenness.
Ugyanakkor alig tudott Morgaine szemébe nézni az egy év előtti, rosszul sikerült Beltane óta, amikor amulettért könyörgött a sógornőjének a meddősége ellen.
EnglishAnd the gloom of this place, the gritty sand on the floor, the barrenness, the stink of the torch, and the ugly sight of the burnt one writhing and crying, all this was dispiriting beyond words.
Kimondhatatlanul csüggesztő volt az a komor hely, a homoktól csikorgó padló, a sivárság, a büdös szövetnek, a vergődő-síró égett rút látványa.
EnglishYou say you wished for a son, and so you led me into such sin as God cannot pardon-if I have sinned, and God has punished me with barrenness, was it not you who led me into that sin?
- Azt mondod, fiat akartál, ezért olyan bűnbe vittél, amelyet Isten nem tud megbocsátani - ha bűnt követtem el, és Isten meddőséggel büntetett érte, nem te vittél-e a bűnbe?

Synonyms (English) for "barrenness":

barrenness
barren