EN

bars {plural}

volume_up
It's a church with bars on the windows, a church for women and a prison for you.
Ez egy templom, amelyiknek az ablakán rács van, a nőknek templom, de neked börtön.
These walls are titanium alloy and the bars are pulse-sonic lasers.
A fal titánötvözet, a rács szónikus lézer.
And finally there came to the bars the tall shadowy figure of a haggard woman.
Csak a csoszogást érzékeltem, és végül megjelent a rács előtt egy sovány, magas asszony árnyalakja.

Context sentences for "bars" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt's a church with bars on the windows, a church for women and a prison for you.
Ez egy templom, amelyiknek az ablakán rács van, a nőknek templom, de neked börtön.
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Arra is rámutatott azonban, hogy más disszidensek még mindig rács mögött vannak.
EnglishDennings, asked Kinderman; to frequent the bars on M. Street?
Az is Mr. Denningsre vall kérdezte Kinderman , hogy az M utcai bárokat látogatta?
EnglishShe started climbing, hooking her boots easily into the bars, then she vanished.
Kapaszkodni kezdett, ügyesen megvetve csizmája orrát a rácsok között, aztán eltűnt.
EnglishTheir daemons slipped through the bars and flowed ahead of them into the garden.
Daimónjaik átbújtak a rácsok között, és előttük surrantak a kert belsejébe.
EnglishAt the back was a door of thick iron bars with heavy bolts on the inner side.
Hátul vastag vasrudakból kovácsolt ajtó látszott, belső oldalán nehéz reteszekkel.
EnglishTo show the men he didn't win his bars by marrying a Politburo member's niece.
Hogy bebizonyítsa az embereknek, hogy nem a házassága révén nyerte el a kinevezését.
EnglishHe hoped Iron Bars had not done anything precipitous, such as entering the yard alone.
Poloska elindult a sikátorban, amelynek végében már ott látszott az Azath-torony.
EnglishI'm afraid we're not very good at bolts and bars, said Miss Blacklock cheerfully.
Bevallom, mi nem nagyon értünk a zárakhoz és reteszekhez mondta derűsen Miss Blacklock.
EnglishTell me, Iron Bars, how many of the Avowed remain among the Crimson Guard?
Mondd csak, Börtönvas, hány ilyen Fölesküdött van még a Bíborsereg katonái között?
EnglishIron Bars was pleased And then the fifth one shook itself and straightened.
Míg meg nem látta, hogy a kiiktatottnak hitt ötödik megrázkódik, és felegyenesedik.
EnglishThis is particularly true in enclosed spaces, such as workplaces, bars and restaurants.
Ez különösen igaz a zárt helyiségekre, mint munkahelyekre, bárokra és éttermekre.
EnglishOh, he added as Bugg and Iron Bars turned to go, dear manservant, I thank you.
Ó szólalt meg, amikor Poloska és Börtönvas megfordult, hogy elinduljanak.
EnglishWell, sir, we all got our MREs, and I got me a big box of Snick­ers bars stashed.
Mindenki megkapta a fejadagját, és én bespájzoltam magamnak egy nagy doboz Snickerst is.
EnglishScreens and bars could foil moths and maniacs, but neither could keep out bodachs.
A rács ennek a célnak meg is felelt, de a bodachoknak nem állhatta útját.
EnglishPr = cylinder busting pressure measured during the bursting test, in bars;
Pr = a palacknak a felszakítási próba során megállapított felszakítási nyomása, bar;
EnglishPressures means the internal pressures expressed in bars (relative pressures).
A "nyomás" kifejezés a bar-ban kifejezett belső nyomás (relatív nyomás).
EnglishIts bars were as stout as his own forearms, and studded with blunt spikes.
A vasreteszek karnyi vastagságúak voltak, és alattomos tüskékkel vértezték fel őket.
EnglishTwice he went into bars and managed to strike up conversations with the men next to him.
Kétszer is elment kocsmába, és a mellette ülőkkel beszélgetést kezdeményezett.
EnglishAn old hand at prison, Tiny had spent more years behind bars than out.
Öreg börtöntöltelék volt Tiny több időt töltött a rácsok mögött, mint szabadon.