"basalt" translation into Hungarian

EN

"basalt" in Hungarian

HU
EN

basalt {noun}

volume_up
1. geology
basalt
A face of sharper features than those on Lilac, black as chiselled basalt, the upper and lower canines protruding and glinting silver.
Arcvonásai élesebbek voltak, mint Akácé, bőre fekete, mint a bazalt, szájából kitüremkedő agyarai ezüstszínűek, alul-felül.
In this section of the forest, outcroppings of black and green rock, basalt and serpentine, were frequentforerunners of the crags over the River Derna.
Az erdőnek e részében gyakoriak voltak a fekete és zöld, bazalt és szerpentinkő sziklák a Derna folyón túli hegynyúlványok előfutárai.

Context sentences for "basalt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWamble Way veered to avoid a steep-sided hillock with a crag of black basalt at the summit.
A Wamble út megkerült egy meredek vízmosást, amelynek a végében egy fekete bazalttömb állt.
EnglishHis palace had been constructed of fractured, rusty-black basalt rock.
Palotáját durván faragott, fekete bazalttömbökből emeltette.
EnglishBecause of its flat sides, basalt is easy for masons to work, but it offers little in the way of beauty.
A bazaltot nagyon könnyű megmunkálni, de esztétikailag nem szép látvány.
EnglishThe warriors sword had driven into the basalt a quarter of its length.
A harcos kardja negyedéig a bazaltba hatolt, s beleragadt.
EnglishAs for the offerings, what I beheld was a giant basalt head.
Ami az áldozatokat illeti, én egy gigászi bazaltfejet láttam.
EnglishHe climbed on his hands and knees to a hummock a few meters above the sea, and sat back heavily against the rough basalt.
Négykézláb mászott el magasabb szirtig, aztán nekivetette a hátát a durva bazaltnak.
EnglishLet them lay flowers on an altar before a statue of basalt!
Hordják csak a virágokat egy bazaltszobor oltárára!
EnglishIn the center of the sanctum sat a basalt, horseshoe-shaped altar inlaid with dusky opals and black pearls.
A szentély közepén egy patkó alakú, bazaltból emelt oltár állt, amelyet sötét opállal és gyöngyökkel díszítettek.
EnglishThey waited, leaning against the basalt walls of the city as the crack and tearing roar of the thunder marched inexorably towards them.
A város bazaltból emelt falának dőlve várakoztak, miközben a vihar egyre közelebb ért hozzájuk.
EnglishAnd then the vast dome of the temple exploded upward and outward, hurling the hexagonal blocks of basalt miles away.
Aztán a templom kupolás teteje váratlanul kirobbant, többmérföldnyi távolságra repítve a hatszögletű bazalttömböket.
EnglishA face of sharper features than those on Lilac, black as chiselled basalt, the upper and lower canines protruding and glinting silver.
Arcvonásai élesebbek voltak, mint Akácé, bőre fekete, mint a bazalt, szájából kitüremkedő agyarai ezüstszínűek, alul-felül.
EnglishYou, youre basalt.
EnglishNo doubt they represent the terrestrial life of the idolater whose body rests here, under my feet, at the bottom of a well, in a coffin of black basalt.
Kétségkívül ama bálványimádó földi-napjait ábrázolják, aki itt nyugszik lábaimnál, egy mély sír fenekén, fekete bazaltkoporsóban.
EnglishIn this section of the forest, outcroppings of black and green rock, basalt and serpentine, were frequentforerunners of the crags over the River Derna.
Az erdőnek e részében gyakoriak voltak a fekete és zöld, bazalt és szerpentinkő sziklák a Derna folyón túli hegynyúlványok előfutárai.
EnglishCarved from black veined marble, basalt, obsidian, or ebony, all depicted what could only be a god or goddess of night.
Az összeset fekete anyagból faragták márványból, obszidiánból, bazaltból vagy ébenfából , és az összes az éjszaka istenét vagy istennőjét ábrázolta, a különböző világokból.
EnglishThe office's high ceiling was supported by beams of Trantorian basalt, with intricate floral patterns spun-carved by tuned blaster beams.
Az iroda magas mennyezetét trantori bazaltoszlopok támasztották alá, amelyeknek felületére fmomra hangolt lézersugarakkal - bonyolult arabeszkeket faragtak.
EnglishAll images and meaningful glimpses do but teach you deeper things, I thought again, as I had in the Temple, when I had settled for the consolation of a basalt statue.
Mélyebb dolgokra tanít minden kép és felvillanó utalás, gondoltam ismét, mint a templomban, amikor beértem a bazaltszobor vigasztalásával.
EnglishThey had a very long way to go still, but they flew without pause except for essential maintenance, and the commander, the Afric King Ogunwe, kept in twice-daily touch with the basalt fortress.
Még hosszú út állt előttük, de a repülést csak technikai szünetek szakították meg, parancsnokuk, az afrikai Ogunwe király pedig napjában kétszer kapcsolatba lépett a bazalterőddel.