"battlements" translation into Hungarian

EN

"battlements" in Hungarian

EN

battlements {noun}

volume_up
1. architecture
battlements
volume_up
pártázat {noun} (bástyán)

Context sentences for "battlements" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe Battery was an artificially cleared plateau with battlements set with cannon.
A bástyakert mesterséges tisztás volt, csipkeorom-zatú fallal s a falba ékelt ágyúval.
EnglishHe might have been one of the ravens of the battlements as he turned on her.
Akár egy holló is lehetett volna a lőrések mellett, amint a nő felé fordult.
EnglishAnd very high up I saw the jagged battlements and finer white marble copings.
És nagyon magasan láttam a csipkés mellvédeket és a finomabb, fehér márvány oromköveket.
EnglishI caught the stench of Podil as I stood on the battlements of Vladimir's City.
Ahogy álltam Vlagyimir városának bástyafalán, megcsapott a Podil szaga.
EnglishVery near to me was the ecstasy I'd felt that night on the battlements.
Nagyon közel jártam az elragadtatáshoz, amit akkor éjjel éreztem a torony tetején.
English'Good morning, My' Lord,' Sparhawk replied, staying back from the battlements.
Jó reggelt, nagyuram felelte Sparhawk, és hátrébb lépett a mellvédtől.
EnglishThe wind whipped across the battlements and around the spiraling towers in a mournful howl.
A szél gyászos üvöltéssel seperte a bástyákat, kerülgette az égbe fúródó tornyokat.
EnglishHurriedly Balinor gained the battlements and in three short strides reached the wall.
Balinor fölszaladt a bástyára, és három kurta lépéssel a falon termett.
EnglishMy mother sought only her release when she threw herself from the battlements.
Csupán szabadulni akart, mikor levetette magát a templom tetejéről.
EnglishHe'd made the girl look as though she had toothache and the battlements were all cockeyed.
A lány úgy nézett ki, mintha fájna a foga, és az egész oromzat ferde volt.
EnglishWith a brief wave, Balinor left the battlements to return to his command below.
Balinor intett és lement a várfalról, vissza a saját csapatához.
EnglishHe started to speak, but Balinor was already issuing commands and moving toward the battlements.
Nyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de Balinor máris osztogatta a parancsokat.
English'My Lord Alstrom is atop the battlements at the front of the castle, Sir Sparhawk.
Lord Alstrom az erőd elülső falának tetején van, Sir Sparhawk.
EnglishThe apex turned away in exasperation, clutching again at the curled stone top of the battlements.
A csúcsnemű ingerülten elfordult, megint megmarkolta a kis torony korlátját.
EnglishAnd our security improved not through battlements, but through our slow integration with human beings.
Biztonságunkat nem sáncok növelték, hanem lassú beilleszkedésünk az emberek közé.
EnglishAtop the battlements of the Elfitch, Ander Elessedil watched the Demon tide sweep forward.
Ander Elessedil az Elfitch mellvédjéről figyelte a démoni dagályt.
EnglishOn both sides of the small housing, the men of the Border Legion defended the battlements.
A házacska két oldalán a Határőr Légió emberei védték a falakat.
EnglishThe last of the Dwarves were coming down off the battlements and out of the watchtowers.
Az utolsó törpék rohantak le a bástyákról és az őrtornyokból.
EnglishMy heart expanded slightly, against my will, as it had on the battlements when I had heard his voice.
Szívem akaratlanul is meglódult, mint odafent az oromzaton, mikor hallottam a hangját.
EnglishThe tors were no longer black, mysterious battlements, but sun-warmed rock cresting the hills.
A bércek már nem fekete, titokzatos, csipkés oromzatok, hanem napsütötte, sziklás hegycsúcsok.