"be a good boy!" translation into Hungarian

EN

"be a good boy!" in Hungarian

EN

be a good boy!

volume_up
be a good boy! (also: be good!)
Good boy, Vader, David Kennessy said, moving across the camera's field of view.
Légy fiú, Vader mondta David Kennessy, miközben áthaladt a kamera látóterén.
'Be a good boy and just go the way he's pointing you,' Kurtz said.
- Légy fiú és arra menj, amerre mutatják - mondta.

Context sentences for "be a good boy!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishGood boy, Vader, David Kennessy said, moving across the camera's field of view.
Légy jó fiú, Vader mondta David Kennessy, miközben áthaladt a kamera látóterén.
EnglishHe has been a good boy up to now, and will be a sturdy and decent man in due time.
Mind ez ideig jó gyerek volt, és idővel derék, tisztességes ember lesz belőle.
EnglishI have promised my kind Fairy to become a good boy, and I want to keep my word.
Megígértem a Tündérnek, hogy rendes gyerek leszek, és meg akarom tartani az ígéretemet.
EnglishWell I will try to be a good boy tomorrow all day; starting at first light.
Nos, holnap majd megpróbálok egész nap jó lenni; mindjárt hajnalban kezdem.
English'Now sit down like a good boy, and pour me another glass of champagne.'
Ülj fel szépen, ahogy jó fiúhoz illik, és töltsél nekem még egy pohár pezsgőt.
EnglishHe was a good boy when he was little, but then his father got him and just ruined him.
Kiskorában jó gyerek volt, de aztán az apjához került és az tönkretette.
EnglishGood boy, Hallorann said, taking it from him and ruffling his hair.
Okos gyerek vagy mondta Hallorann, átvette tőle a listát, és megborzolta a haját.
EnglishSheriff Alan, why don't you be a good boy and trot on out to my car and get em?
Alan seriff, volnál szíves kiszaladni a kocsihoz és behozni őket?
EnglishGood boy, she said, glad of its living presence in the abandoned house.
Jó fiú mondta és örült, hogy egyáltalán élőlényt lát a kihalt házban.
EnglishI'll stay out of your hair, I'll be a good boy, and you stay out of my way.'
Jó fiú leszek, nem fogok szarakodni, de te is messze elkerülsz.
EnglishCurt lit his bar lights, and the trucker pulled over like a good boy.
Curt bekapcsolta a tetőre szerelt villogót, és a sofőr, mint jó kisfiú, a padkára húzódott.
EnglishGood boy, Wolfswinkel said, a slight smile returning to his sweaty face.
Jó fiú mondta Ordasmaró, és izzadt arcán feltűnt egy félmosoly.
EnglishYes, said Mrs Curtin, and added belligerently, he's a good boy, no matter what you say.
- Igen - felelt Mrs. Curtin és harciasan hozzátette: - És rendes gyerek, akármit is mondanak róla.
EnglishWhat a good boy, she thought, and rode the elevator, up again, to the fourth floor.
Derék gyerek, örvendezett, s már ment is fel a felvonón.
EnglishI want to become a good boy and be a comfort to my father.
Én is jó gyerek akarok lenni, öröme és vigasza szegény apácskámnak...
EnglishEven a little Jell-O because you've been such a good boy.
Sőt, még egy kis gyümölcskocsonyát is, amiért olyan jól viselte magát.
EnglishMaybe Lionel was a little embarrassed by the Judge from time to time, but he was a good boy, a devoted boy.
Lehet, hogy Lionelt zsenírozta néha a bíró, de azzal együtt jó fiú, engedelmes fiú volt.
English'Be a good boy and just go the way he's pointing you,' Kurtz said.
- Légy jó fiú és arra menj, amerre mutatják - mondta.
EnglishYou're a good boy, he said, and tossed me the glass.
Rendes srác vagy mondta elégedetten, és odadobta nekem a poharat.
EnglishThen be a good boy for your mother, Bodger told him, or you'll have to move to some place strange and far away.
- Azért jó fia légy édesanyádnak - összegezte a dékán különben a sívó pusztaság lesz lakásod.