"be a sport!" translation into Hungarian

EN

"be a sport!" in Hungarian

EN

be a sport!

volume_up

Context sentences for "be a sport!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFurthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
Ugyancsak alapvető kötődések vannak a sport, a testedzés és a közegészség között.
EnglishHe wore a brown herringbone sport coat, a white shirt, and a striped yellow tie.
Barna, halszálkás sportzakót viselt, fehér inget és csíkos, sárga nyakkendőt.
EnglishDoping is a recognised and widespread scourge of contemporary competitive sport.
A dopping korunk versenysportjának elismert és széles körben érvényesülő rákfenéje.
EnglishAt the same time, I believe it is very important not to mix politics and sport.
Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy ne mossuk össze a politikát és a sportot!
EnglishSo, Chavez thought, now the danger to his family was a goddamned spectator sport.
A családomat fenyegető veszély immár átkozott látványossággá vált, gondolta Chávez.
English. - UKIP approves of greater investment in and participation in sport.
írásban. - Az UKIP támogatja a sport népszerűsítését és a sport nagyobb támogatását.
EnglishGaunt folded it neatly and tucked it into the lapel pocket of his sport-jacket.
Mr. Gaunt takarosan összehajtogatta, és beletűzte sportzakójának szivarzsebébe.
EnglishI am very pleased to note also the prominence given to so-called sport for all.
Igen kedvezőnek tartom, hogy szintén kiemeli az úgynevezett sport mindenkinek témát.
EnglishYeah, I've always been good at football and basketball and every other sport I try.
A fociban mindig jó voltam, a kosárlabdában is és az összes többi sportban is.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Education, training, youth, sport
EUROPA > Az uniós jogszabályok összefoglalói > Oktatás, képzés, ifjúság, sport
EnglishI shall not sport with your impatience, by reading what he says on that point.
Nem akarom próbára tenni türelmedet, s ezért nem olvasom fel, amit erről ír.
EnglishWe have to move on from words to deeds, and that also holds true for sport.
A szavaktól a tettek mezejére kell lépnünk, és ez a sport területére is érvényes.
EnglishThe crews of the sailboats down there had to be fanatical about their sport.
Odalent azoknak a vitorlásoknak a személyzete fanatikusán imádhatja a sportot.
EnglishDoping is a very visible, damaging and influential cancer or phenomenon in sport.
A dopping nagyon nyilvánvaló, káros és erős rákfene, illetve jelenség a sporton belül.
EnglishI would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Azt szeretném elmondani, hogy nincs jogi alapja egy sportra vonatkozó EU-s politikának.
EnglishBut not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
De nem történik elég a sportban - úgy értem, nem történik elég a sportért.
EnglishIt raises the issue of physical education and the role of sport in schools.
A testnevelés kérdését és a sportnak az iskolában betöltött szerepét veti fel.
EnglishHowever, we do not support the enhanced role of EU-level policy in sport.
Nem támogatjuk azonban a sporttal kapcsolatos politika uniós szintre helyezését.
EnglishIt opens up the opportunity to promote and cultivate the European model of sport.
Lehetőséget teremt a sport európai modelljének erősítésére és művelésére.
EnglishUnfortunately, sport and tourism were excluded and I believe this should be corrected.
Sajnos, a sport és a turizmus kívül rekedt, és úgy vélem, ezt korrigálni kell.