"to be absent" translation into Hungarian

EN

"to be absent" in Hungarian

EN

to be absent {verb}

volume_up
There are Member States in which such protection is completely absent.
Vannak olyan tagállamok, ahol ez a védelem teljességgel hiányzik.
And a big part of the work that is sort of absent in this context is text.
A munkám nagy része - az ami most hiányzik - a szövegezés.
This aspect is completely absent from the report.
Ez az elem teljesen hiányzik a jelentésből.
Unfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Fájdalom, hogy a szólásszabadság védelmezői közül senki nincs jelen a tisztelt Házban.
The rule is that, if the author is absent, the question lapses.
Az a szabály, hogy ha a szerző nincs jelen, a kérdés érvényét veszti.
. - (DE) Mr President, as you see, Mr Solana is absent.
. - (DE) Elnök úr, mint látja Solana úr nincs jelen.

Context sentences for "to be absent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English. - (DE) Mr President, as you see, Mr Solana is absent.
a PSE képviselőcsoport nevében. - (DE) Elnök úr, mint látja Solana úr nincs jelen.
EnglishUnfortunately, the defenders of freedom of speech are all absent from the House.
Fájdalom, hogy a szólásszabadság védelmezői közül senki nincs jelen a tisztelt Házban.
EnglishLord Horbury stood by the sideboard and helped himself absent-mindedly to kidneys.
Lord Horbury a tálaló mellett állt, s szórakozottan vett a vesepecsenyéből.
EnglishHe was suddenly aware of how many of the best fen in Streaker's crew were absent.
Hirtelen ébredt rá, milyen sokan vannak távol a hajó legjobb finjei közül.
EnglishShe looked at me with a sort of absent expression, as if she had another clue.
Szórakozott arckifejezéssel nézett rám, mintha újabb nyomra bukkant volna.
English. . until he realized there was an even better explanation than absent-mindedness.
Szórakozott vagyok Aztán az agyába villant egy másik, hihetőbb magyarázat.
EnglishShe was absent for no more than ten minutes, and upon her return, subject was gone.
Kevesebb mint tíz percig volt távol, de amikor visszatért, a gyerek már nem volt ott.
EnglishMay I therefore register my excuse for being absent during the roll call voting.
Ezért kérem elfogadni igazolásomat, hogy miért nem vettem részt a név szerinti szavazáson.
EnglishDid you ever think the forward march of humanity would be absent of setbacks?
- 'Palán úgy képzelték, hogy az emberiség fejlődése megáll a megtorpanások időszakában?
EnglishI neuer heard the absent Duke much detected for Women, he was not enclin'd that way
Én sose hallottam, hogy a herceg a nők miatt keveredett volna rossz hírbe.
English(FR) Mr President, I note that the Court of Auditors is absent from this House.
(FR) Elnök úr, úgy látom, hogy ma a Számvevőszék nem képviselteti magát itt, a Parlamentben.
EnglishI am satisfied that between 1996 and 1999 you were absent from the European Parliament.
Megelégszem azzal, hogy Ön 1996 és 1999 között nem volt jelen az Európai Parlamentben.
EnglishHe turned it in his fingers with absent-minded devotion, as if telling a rosary.
Szórakozott áhítattal babrálta, akárha rózsafüzért morzsolgatna.
EnglishOn this point, I should like to voice the opinion of Mr Jeggle, who is absent today.
E ponton a ma távol levő Jeggle úr véleményét szeretném hangoztatni.
EnglishPoirot suggested, He may have gone into her room when you were absent?
Nem mehetett be a nénjéhez; amikor maga éppen nem volt a szobában? érdeklődött Poirot.
EnglishSollace, absorbed in the drawings, made an absent-minded gesture.
Sollace, akit még mindig a rajzok foglalkoztattak, szórakozott mozdulatot tett.
EnglishOn the night of the hold-up here, someone was absent from this room.
Aznap este, amikor Rudi Scherz itt járt, valaki hiányzott ebből a szobából.
EnglishOr is he the sort of absent-minded old chap who goes in for this sort of thing?
Vagy afféle szórakozott vénember, aki szereti az ilyen vicceket?
EnglishThe surprise Hart had hoped to engender was absent from the Lady's voice.
Hart arra számított, hogy a Lady meg fog lepődni, de nem így történt.
EnglishThe Charter of Fundamental Rights is absent from the Treaty and I regret this.
Az Alapjogi Charta nem szerepel a Szerződésben, és ezt sajnálom.

Similar translations for "to be absent" in Hungarian

absent adjective
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!