"to be at a loss to" translation into Hungarian

EN

"to be at a loss to" in Hungarian

EN

to be at a loss to {verb}

volume_up

Context sentences for "to be at a loss to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe launders cash through it, and makes it show a loss each year for tax purposes.
Itt mossa tisztára a pénzt, és adóügyi okok miatt minden évet veszteségesen zár.
EnglishI believe that this is a loss, not only for the candidate, but also for the EU.
Úgy gondolom, hogy ez veszteség. Nemcsak a tagjelölt, hanem az Unió számára is.
EnglishThe loss of feeling swept up through the thighs and belly, then the chest and neck.
Az érzéketlenség leszaladt a hasába, a lábába, aztán föl a mellébe és a nyakába.
EnglishThe dictator's fear and obstinacy may lead to a loss of sovereignty for Belarus.
A diktátor félelme és konoksága az ország szuverenitásának elveszítéséhez vezethet.
EnglishThey had been lucky in the Wolfsktaag; they had escaped with almost no loss of life.
A Wolfsktaagban szerencséjük volt; szinte veszteség nélkül tudtak visszavonulni.
English'Well, Bert -- we've just been doing a little profit and loss account,' I said.
Nos, Bert, éppen egy kis számadást készítettünk a bevételről és a kiadásról kezdtem.
EnglishAnd at about four months old, I was diagnosed with profoundly severe hearing loss.
És úgy négy hónaposan nagyon súlyos halláskárosulást állapítottak meg nálam.
EnglishWhy did I go back to Alexandria after this terrible loss? she asked wearily.
Hogy miért tértem vissza Alexandriába a szörnyű veszteség után? kérdezte fáradtan.
EnglishNot too far, Sorak said, but enough to make for a convincing loss this time.
"Nem sokkal," felelte Sorak, "de eléggé ahhoz, hogy ezúttal meggyőzően veszítsünk.
EnglishThe loss of his government paycheck would be a net profit for John Patrick Ryan.
Hogy még cifrább legyen a helyzet, Ryan hithű katolikusnak tartotta magát.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Ez a jólét süllyedését, a reálbérek csökkenését, a vásárlóerő mérséklődését jelenti.
EnglishWhat use, that he could measure its worth against the loss of his dearest friend?
Vajon mi haszna lehet, amely felér azzal, hogy ő elveszítette a legkedvesebb barátját?
EnglishThis time, every bulb that I'd put on the tree racked me with greater loss.
Ezúttal minden izzó, amit feltettem a fára, csak a veszteségérzetemet fokozta.
English'I hope it is about a good wife, for I am at a great loss in that affair.'
Remélem, egy jó feleségről van szó, mert e tekintetben nagy szükségben szenvedek.
EnglishOver a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
Nagy távolságok esetében az energiaveszteség arányos a megtett távolsággal.
EnglishLoss of biological diversity in forests has particularly negative consequences.
Az erdei biodiverzitás hanyatlása különösen negatív következményekkel jár.
English00:09:35.82,00:09:37.84 County health officials are at a loss to explain...
00:09:35.82,00:09:37.84 A megyei egészségügyiek nem találják a magyarázatot...
EnglishSo it's not too surprising that there were no good treatments for hearing loss.
Tehát nem túl meglepő, hogy nem voltak jó gyógymódok a halláskárosodásra.
EnglishIt's a sad loss, because in life mine was a particularly exasperating nature.
Számomra szomorú veszteség ez, mivel életemben különösen ingerkedő természetű voltam.
EnglishMore poverty and more social inequality also translate to a loss of competitiveness.
A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenség fokozódásával csökken a versenyképesség.