"to be at play" translation into Hungarian

EN

"to be at play" in Hungarian

EN

to be at play {verb}

volume_up
The certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
Az igazolási folyamat kulcsszerepet játszik az illegális halászat leküzdésében.
Any form of political isolation will only play into the hands of Lukashenko.
A politikai elszigetelés bármilyen formája csak Lukasenko kezére játszik.
Certain features of our civilisation, notably stress, play their part too.
Civilizációnk bizonyos tulajdonságai, nevezetesen a stressz is szerepet játszik benne.

Context sentences for "to be at play" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
Mintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishYou best stay out there with them dogs till you learn how to play by the rules.
Jobb, ha kint maradsz a kutyákkal, amíg megtanulsz a szabályok szerint játszani.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishIt was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
Olyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
EnglishIf its purpose is more important than the act of doing it, it's probably not play.
Ha a cél fontosabb mint, mint maga a cselekvés, akkor valószínűleg az nem játék.
EnglishFortescue was the kind of crook who is always careful to play safe.
A boldogult Mr. Fortescue az a fajta óvatos gazember volt, aki vigyázott a bőrére.
EnglishThe EU Member States in the region can play an important role in this process.
Az EU térségbeli tagállamai ebben a folyamatban jelentős szerepet tölthetnek be.
EnglishScientific research and technology play a key role in achieving these objectives.
A tudományos kutatás és a technológia kulcsszerepet játszanak e célok elérésében.
EnglishWhat do you gain if you play him? he asked, and again returned his own answer.
Mit nyer azzal, ha játszik vele? kérdezte és ismét válaszolt is saját kérdésére.
EnglishAs for the European Parliament, it had no role to play: nobody asked our opinion.
Az Európai Parlament nem játszott szerepet: senki sem kérte ki a véleményünket.
EnglishUnder control of the wendigo, the spirit seemed inclined to play with its prey.
Úgy tűnt, hogy a vendigó irányítása alatt a szellem eljátszadozik az áldozatával.
EnglishTaiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Tajvan megfigyelőként könnyedén közreműködhet az Egészségügyi Világszervezetben.
EnglishThe Anna Lindh Foundation has a particularly important role to play in this area.
Az Anna Lindh Alapítványnak különösen fontos szerepet kell játszania e területen.
EnglishIn this context, the Cohesion and Structural Funds should play their role also.
Ebben a tekintetben a Kohéziós és Strukturális Alapoknak szerepet kell vállalniuk.
EnglishShe simply could not board up the windows and play Battle of the Alamo with Frye.
Nem szögezheti be az ablakait, és nem játszhatja el az alamói csatát Frye-jal.
EnglishOf course, the IMF and the Financial Stability Forum have a role to play in this.
Természetesen az IMF-nek és a Pénzügyi Stabilitás Fórumának van szerepe ebben.
EnglishShe sat contentedly in the saloon, idly watching Samir and Elliott play chess.
Nyugodtan ült a szalonban, szórakozottan figyelve Samir és Elliott sakkpárharcát.
EnglishHe was ready to make almost any sacrifice to avoid seeming to play such a part.
Minden áldozatra hajlandó volt, nehogy úgy lássék, mintha ilyen szerepet játszana.
EnglishThe certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
Az igazolási folyamat kulcsszerepet játszik az illegális halászat leküzdésében.

Similar translations for "to be at play" in Hungarian

at
Hungarian
play noun