"to be censored" translation into Hungarian

EN

"to be censored" in Hungarian

EN

to be censored {verb}

volume_up
to be censored
The Internet is increasingly being censored.
Az internetet egyre inkább cenzúrázzák.
I shall give one example, Mr President, if I may: my blog is now censored ...
Elnök úr, mondok egy példát, ha megengedi: az én blogomat is cenzúrázzák ...
By buying this time, he could ensure that he was not cut, edited, or censored.
Az adásidő megvásárlásával azt is biztosította, hogy anyagát ne vágják át, ne szerkesszék meg, és ne cenzúrázzák.

Context sentences for "to be censored" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI shall give one example, Mr President, if I may: my blog is now censored ...
Elnök úr, mondok egy példát, ha megengedi: az én blogomat is cenzúrázzák ...
EnglishIf it were to be limited or censored, the very foundations of the European Union would collapse.
Ha ezt korlátoznánk vagy cenzúráznánk, az Európai Uniónak az alapjai omlanának össze.
EnglishBy buying this time, he could ensure that he was not cut, edited, or censored.
Az adásidő megvásárlásával azt is biztosította, hogy anyagát ne vágják át, ne szerkesszék meg, és ne cenzúrázzák.
EnglishThe P.S.U.C. papers were un-censored and were publishing inflammatory articles demanding the suppression of the P.O.U.M.
A PSUC lapjai, melyeket kímélt a cenzúra, uszító cikkekben követelték a POUM betiltását.
EnglishIn Italy, they censored even the good Mr Pannella and they all kept quiet - you on the left included.
Olaszországban még a jó Pannella urat is cenzúrázták, és ők mind csendben maradtak - önök is ott a baloldalon.
EnglishLa Batalla was still appearing, but it was censored until the front page was almost completely blank.
A La Batalla még megjelent, de egyre szigorúbban cenzúrázták, míg végül a címlapja szinte teljesen üresen maradt.
EnglishI've spent time with women in Afghanistan under the Taliban, who were essentially brutalized and censored.
Töltöttem együtt időt olyan nőkkel Afganisztánban a tálibok uralma idején, akiket lényegi mivoltukban bántalmaztak és cenzoráltak.
EnglishNewspapers could be censored by the front desk.
EnglishThe Internet is increasingly being censored.
EnglishThe latest findings of the World Health Organisation's experts concerning the harmful effects of DU have been censored.
Az Egészségügyi Világszervezet szakértőinek legutóbbi eredményei az ártalmas hatások tekintetében cenzúrázásra kerültek.
EnglishSuch freedom should not be censored.
Az efféle szabadságot nem szabad cenzúrázni.
EnglishContact had censored the communication, blanking out bits which, Gurgeh assumed, showed that the landscape of Chiark was Orbital, not planetary.
A Kontakt cenzúrázott olyan részeket, amelyeken Gurgeh szerint valószínűleg az látszott, hogy a Chiark nem bolygó-, hanem gyűrűszerű.
EnglishWhat monumental undemocratic arrogance it is to suggest that Members of this Parliament should have their questions to the Council and Commission censored!
Micsoda mértéktelen antidemokratikus arrogancia azt javasolni, hogy a képviselőknek a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett kérdéseit cenzúrázni kellene!
EnglishWe heard the Belgians: but does the Vlaams Belang party, in Belgium, enjoy this freedom of the press, this breadth of information, or is it censored as we ourselves were?
Hallottuk a belgákat: de vajon a Vlaams Belang párt Belgiumban élvezi ezt a sajtószabadságot, ezt a széleskörű tájékoztatást, vagy pedig cenzúrázzák, mint ahogy minket cenzúráztak?

Similar translations for "to be censored" in Hungarian

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian