"to be expected" translation into Hungarian

EN

"to be expected" in Hungarian

EN

to be expected {verb}

volume_up
The expected revenue varies, obviously, on the basis of these two coefficients.
A várható bevétel nyilvánvalóan e két együttható alapján változhat.
It is to be expected that they will increase their military readiness.
Várható volt, hogy növelni fogják a készültséget.
The final environmental impact report is expected by the end of the year.
A végleges környezeti hatásjelentés az idei év végére várható.

Context sentences for "to be expected" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe exercise was fairly similar to what they expected to do in the Indian Ocean.
A gyakorlat meglehetősen hasonlított ahhoz, amire az Indiai-óceánon számítottak.
EnglishWhat is there of good to be expected? said he, taking the letter from his pocket.
- Milyen jó hírt lehetne várni? - kérdezte az apja, előhúzva zsebéből a levelet.
EnglishMr President, I really expected to have an answer from the Commissioner tonight.
Elnök úr! Nagyon, szerettem volna ma este megfelelő választ kapni a biztos úrtól.
EnglishJudging by their previous efforts, Gurgeh expected it to be entirely convincing.
Korábbi eredményeikből ítélve Gurgeh sejtette, hogy nagyon meggyőzőek lesznek.
EnglishHow much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
Milyen mértékű átláthatóság szükséges ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek?
EnglishIt is expected that this will also have a positive impact on African countries.
Várakozásaink szerint ez pozitív hatást gyakorol majd az afrikai országokra is.
EnglishWe are inclined to think that good results are expected to appear on the horizon.
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy jó eredmények csillaga fog feltűnni az égen.
EnglishThe bony white crepe myrtle trees were still bare, but that was to be expected.
A keszeg selyemmirtusz fák még kopaszak voltak, de hát erre számítani lehetett.
EnglishFirstly, economic growth over the last ten years has been lower than expected.
Először is a gazdasági növekedés az elmúlt tíz évben a vártnál alacsonyabb volt.
EnglishOn the basis of the EU's own figures, Egypt is expected to lose 1.5 million jobs.
Az EU saját számai alapján Egyiptom várhatóan 1,5 millió munkahelyet veszít el.
EnglishI had expected a barrage of questions about why I haven't filed suit already.
Azt vártam, hogy majd kérdésekkel ostromol, miért nem nyújtottuk be a keresetet.
EnglishYou learned to walk and talk sooner than I expected, and I was so proud of you.
Hamarabb tanultál meg járni és beszélni, mint vártam, és nagyon büszke voltam rád.
EnglishYes, the slow season had turned out to be somewhat less slow than they'd expected.
Igen, a lassú szezon mégsem bizonyult annyira lassúnak, mint ahogy számították.
EnglishHad I bedded her as she expected, she would have hated me as an insolent brute.
Ha az ágyasommá tettem volna, amint azt várta, faragatlan tuskóként gyűlölt volna.
EnglishI expected the Commission to say that it is not able to agree on all of the points.
Arra számítottam, hogy a Bizottság kijelenti, hogy nem minden ponttal ért egyet.
EnglishHe would have gone down to Quesada to find you if I hadn't told him I expected you.
Személyesen lement volna Quesadaba, ha nem mondtam volna, hogy úgyis várom magát.
EnglishYou know how much one is expected to spend out of one's own pockets on Games.
Tudod, hogy az ünnepi játékokra mennyit kell költenie az embernek saját zsebéből.
EnglishSurprisingly, he was engaged in the last activity she'd have expected from him.
Ráadásul egy olyan tevékenységbe merült el, melyet a legkevésbé tőle várt volna el.
EnglishShortly after lunch, I dropped the first hint that I was expected at Yogi's by six.
Nem sokkal ebéd után utalok először finoman arra, hogy hatra a bárban kell lennem.
EnglishIt is therefore expected that imports from the countries concerned will not cease.
Ezért várhatóan az érintett országokból származó behozatal nem fog megszűnni.

Similar translations for "to be expected" in Hungarian

expected adjective
Hungarian
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!