EN

to be fed up {verb}

volume_up

Context sentences for "to be fed up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'I'm getting fed up with you calling me up here and being deliberately awkward!
Kezd elegem lenni abból, hogy idetelefonálgatsz és szándékosan értetlenkedsz!
EnglishPeople are absolutely fed up to their back teeth with further bureaucracy.
Az embereknek a hajuk szála is égnek áll már minden további adminisztrációtól.
EnglishYou see, I'm out of a job at the moment and I -- well, I get rather fed up.
- Tudja, most éppen nincs munkám, és... szóval meglehetősen torkig vagyok az élettel.
EnglishBut you get fed up with horse-shit unless you like the aroma or the taste.
De az ember már torkig volt ezzel a szeméttel, hacsak nem szerette az ízét és bűzét.
EnglishYou know, I think that she just got fed up... and took off without even thinking.
Tudjátok, csak azt gondoltam torkig van valamivel... és elment mindenféle gondolkodás nélkül.
EnglishSo finally I got fed up... and made a bet with the old coot.
Végül is elegem lett belőle.... és kötöttem egy fogadást az öreg tengeri medvével.
EnglishFair is fair, however, and, to be quite frank, I am fed up with merely hearing fine words on this matter.
De igaz, ami igaz, őszintén szólva elegem van a szép szavakból ebben a kérdésben.
EnglishNow you listen to me, and I'll tell you exactly what we're going to do once these babies are fed up.'
Most pedig figyelj rám, elmondom, mit csinálunk, ha a gyerekek befejezték a kajálást.
Englishshouted a man, and he was merely fed up not enraged.
Halljuk! kiabált egy férfi, de a hangja arra vallott, hogy épp csak elege van, nem dühöng.
EnglishIt will not be long before many of you will be fed up with the sight of me!
Sokan Önök közül hamarosan már látni sem bírnak majd!
EnglishAnd the bad chemicals in his head were fed up with secrecy.
De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással.
EnglishHe also had a description of a seriously fed-up major: tall, muscular, rather Oriental face.
Megtudta egy roppant elégedetlen őrnagy személyleírását is: magas, izmos, az arca erősen keleties vonású.
EnglishHe hated the big firm, and midway through his second year he was fed up with the law in general.
Utálta az egész cégmonstrumot, és a második tanév közepe táján már általában a joggal is torkig volt.
EnglishIn 2002, a few Americans got fed up with being overweight and did what we do best.
2002-ben pár amerikai megelégelte, hogy túlsúlyos, és azt tették, amiben a legjobbak vagyunk: beperelték a szemeteket.
EnglishDidn't come on to do her turn last night and the management was very fed up about it.
Tegnap este nem jelent meg, amikor a műsor szerint fel kellett volna lépnie, és az igazgatóság nagyon dühös volt rá.
EnglishI'm fed up with the power that a few exert over the many through gender, income, race, and class.
Elegem van a hatalomból, amit a kevesek gyakorolnak a sokak fölött nemi, anyagi, faji vagy osztálybeli alapon.
EnglishHe says he got fed up with it and walked back to his cottage.
Azt mondja, elege lett a dologból, és hazagyalogolt.
EnglishI'm fed up with people telling me histories.
Torkig vagyok azzal, hogy az emberek elmondják a történetüket nekem.
EnglishBetween you and me I get a bit fed up sometimes.
Közöttünk maradjon, de néha már elegem van, a kirándulásokból.
English(IT) Madam President, I drive a car, and as a driver I am constantly fed up with all the persecution we face.
(IT) Elnök asszony! Én szoktam autót vezetni, és sofőrként elegem van abból, amikor állandóan letolnak.

Similar translations for "to be fed up" in Hungarian

fed noun
up preposition