Context sentences for "to be giddy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe'd been almost giddy with her own daring in the aftermath of that calamity.
Szinte büszke volt magára, amiért olyan merészen cselekedett a kalamajka után.
EnglishThey were giddy with thoughts of money and freedom, but how safe were they now?
Megrészegítette őket a pénz és a szabadság reménye, de mennyire vannak biztonságban?
EnglishStill, the exotic scent she wore made him giddy as he accepted the scrap of paper.
Mégis megszédítette a nő egzotikus illata, amikor átvette tőle a papírt.
EnglishHe didn't like climbing up the steps much, these days, made him come over giddy.
De ehhez nincs sok kedve; fél a szédüléstől; az mostanában könnyen elfogja, ha létrára hág.
EnglishThe pain made him giddy, but it lasted only a moment, giddiness and pain.
A fájdalomtól megszédült, de a kábaság és a kín csak egy pillanatig tartott.
EnglishDeeply surprised, she told herself to walk straight and stop feeling giddy.
Mellet ki, hasat be, parancsolt magára megdöbbenten, elég a szédelgésből.
EnglishOtherwise--all Harold's worries swept over him once more making him feel sick and tired and giddy.
Haroldot megint elöntötték a gondok; betegnek és fáradtnak érezte magát, szédült.
EnglishJustine: After living in the dark for so long... a glimpse of the light can make you giddy.
Azután hogy oly sokáig éltél sötétben... a felvillanó fény megszédíthet.
EnglishShe has to feel giddy, desirous, adventurous, and desperate.
Szédítőnek, sóvárgónak, kalandosnak, és ellenállhatatlannak kell éreznie magát.
EnglishHer head ached and she felt giddy, as she always did after these exercise sessions.
Fájt a feje, szédült, mint mindig a hasonló gyakorlatok után.
EnglishIf I drank fairy wine, I would become giddy and who knows what might happen?
Ha tündérbort innék, megszédülnék, és ki tudja, mi történne!
EnglishWhy, he turned quite giddy just going along the edge of Boulter's Gorge.
Közben már akkor is szédült, ha fel mentünk a Boulter's Gorge-ra.
EnglishCallista drew a quick breath, giddy with anticipation and exhilaration.
Callista mély lélegzetet vett, kifújta a levegőt, amely robbanásszerűen tört elő a mellkasából.
EnglishThen, defensively cocky, giddy with exhaustion, she added, I might be able to persuade Daneel, too.
- Ismerve a képességeit kijelenthetem, hogy ez lehetséges - mondta Plussix.
EnglishShe got up feeling giddy and sick, and went to the bathroom.
A szédüléssel és rosszulléttel küszködve felkelt, és kiment a fürdőszobába.
EnglishNow that he had some point in the darkness to fix his eyes on, he felt less giddy.
Most, hogy kiderült, van a homályban egy pont, amire rászegezheti a szemét, mindjárt nem szédült annyira.
EnglishThe politicians were giddy and wrestling for the spotlight.
A politikusok hatalomittasan tülekedtek, hogy reflektorfénybe kerüljenek.
EnglishThe kitchen was still a mess - it made his stomach do a slow and giddy rollover just to look at it.
A konyhában még mindig minden a feje tetején állt összeszorult a gyomra, ha csak ránézett.
EnglishThe wheel spun with greasy, giddy ease under his gloved hands.
A kerék zsíros, szédítő könnyedséggel pörgött kesztyűs keze alatt.
EnglishThe other day, on the cliff path to Harford, she turned quite giddy and simply clung to me.
A minap, amikor Harfordba mentünk a sziklaösvényen, egészen elszédült, és csak úgy kapaszkodott belém.

Similar translations for "to be giddy" in Hungarian

giddy noun
to turn giddy verb
to feel giddy verb
to giddy verb
be quick!
Hungarian