"to be given" translation into Hungarian

EN

"to be given" in Hungarian

HU

EN to be given
volume_up
{verb}

to be given (also: to get, to obtain, to procure, to receive)
volume_up
kap {vb}
A mandate shall be given to the Bank to grant loans in pursuance of this Decision.
E határozat végrehajtása érdekében a Bank megbízást kap kölcsönök folyósítására.
(RO) Freedom of the press is never given adequate protection against abuse.
(RO) A sajtószabadság sohasem kap megfelelő védelmet a visszaélésekkel szemben.
However, participation does not mean that everyone is given something.
A részvétel azonban nem azt jelenti, hogy mindenki kap valamit.

Similar translations for "to be given" in Hungarian

to be verb
Hungarian
be- particle
Hungarian
given adjective
given adverb
Hungarian
to give verb

Context sentences for "to be given" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, I'd just about given up on you, I had! she bawled as he came into the room.
Már azt hittem, többet el se akarsz jönni teremtette le, amint a szobába lépett.
EnglishAfter Madame Joliet, they interviewed the girls whose names she had given them.
Madame Joliet után beszéltek azokkal a lányokkal, akiknek a nevét megtudták tőle.
EnglishEven Jabba had given up trying to get a percentage of his nonexistent takings.
Még Jabba is felhagyott azzal, hogy százalékot követeljen nemlétező forgalmából.
EnglishIt was a painful injury despite the medication given to him ten minutes before.
A tíz perccel ezelőtt kapott fájdalomcsillapító ellenére is fájdalmai lehettek.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
A jelen esetben ellene szavaztam Deutsch Tamás mentelmi joga felfüggesztésének.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
Ez különösen fontos a támogatásra tekintettel, amelyben a válság során részesült.
EnglishIt is not for you nor for her people to take from her what the Ellcrys has given.
Sem te, sem a nép nem foszthatja meg Amberlét attól, amit az Ellcrystől kapott.
EnglishIn contrast to the Council, Parliament has given specific figures in this regard.
A Tanáccsal ellentétben a Parlament e tekintetben konkrét számadatokkal szolgált.
EnglishGiven the opinions that have been presented, I cannot understand these arguments.
Tekintettel az ismertetett véleményekre, nem tudom megérteni ezeket az érveket.
EnglishNo preventive measures were taken, nor was the population given adequate support.
Nem tettek megelőző intézkedéseket és a lakosság sem kapott megfelelő támogatást.
EnglishOn the given day, the money's wired into a corporate account in an offshore bank.
"Az adott napon," "a pénz egy vállalati bankszámlán egy külföldi banknál lesz."
EnglishSo she had given anger up and had descended into dooms of bewilderment instead.
Így aztán nem dühösködött, hanem bolyongott szótlanul kétségeinek útvesztőiben.
EnglishOnce you've given it to me, once I've drunk it, then I'll tell you where she is.
Miután ideadta nekem a szert, és én megittam, azonnal megmondom, hol találja a nőt.
EnglishI have manifested thy name to the men whom thou hast given me out of the world.
Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek.
EnglishA crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
Az asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
EnglishPerhaps, she prayed, he hadn't escaped after all, merely given up, exhausted.
Talán reménykedett a lány nem sikerült kiszabadulnia és egyszerűen csak feladta.
EnglishCallista piloted their space yacht, following the coordinates Luke had given her.
Callista vezette az űrhajót a koordinátáknak megfelelően, amelyeket Luke megadott.
EnglishIn his left front pants pocket he had $2,000 cash, given to him by FinnYarber.
A bal elülső nadrágzsebében kétezer dollár lapult, amit Finn Yarber adott neki.
EnglishWe are human, we fit the given model, our chemistry is based on carbon and water.
Emberek vagyunk, illik ránk a megadott modell, a kémiánk szénre és vízre épül.
EnglishMore consideration must be given to this when implementing future legislation.
Erre a jövőbeni jogszabályok végrehajtása során nagyobb figyelmet kell fordítani.