EN

to be hungry {verb}

volume_up
to be hungry (also: eager, hungry, clemmed)
She was still hungry, such deep hunger, and there was an appetizing smell very close to her.
Még mindig éhes volt, mélységesen éhes és a közelben valami nagyon étvágygerjesztő illatot érzett.
I'm hungry, he said, all semblance of courtesy lost, hungry for you, for everything.
Éhes vagyok felelte a férfi, ledobva magáról a nemes udvarló mázát.
He was hungry and thirsty but there was nothing to eat or drink.
Éhes és szomjas volt, de mindenüket otthagyták, amikor elmenekültek a Pykonon át.
He often gets hungry in the middle of the night, or so Nick used to say.
Gyakran megéhezik az éjszaka közepén, legalábbis Nick ezt állította.
Another dismal idea: what if she became hungry and thirsty?
Újabb sötét gondolat merült fel benne: mi lesz, ha megéhezik és megszomjazik?
- A törvénykezéstől az ember megéhezik.

Context sentences for "to be hungry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDo you see the spirit that inhabits us, the hungry spirit that makes us vampires?
Látod-e a szellemet, amely bennünk lakik, az éhes szellemet, ami vámpírrá tesz?
EnglishHis voice, for the first time in twenty years, had sounded eager, almost hungry.
A Maszkos hangja az utóbbi tizenkét év alatt először tűnt mohónak, szinte éhesnek.
EnglishHe hath filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty away.
De eljön az idő, amikor kiragadják körükből a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
EnglishNo sailor who had lived or would ever live discounted the seas hungry depths.
Egyetlen valaha élt vagy még élő tengerész sem becsüli le a tenger éhes mélyét.
EnglishWhen I didn't answer, he stopped and embraced me again and began his hungry kisses.
Mikor nem feleltem neki, megállt, magához ölelt, és éhesen csókolgatni kezdett.
EnglishNow it didn't matter so much, although Tad was likely to be hungry in the morning.
Most viszont már nem volt olyan fontos az egész, bár Tad biztosan éhes lesz reggel.
EnglishI cannot eat with these hungry creatures watching my every mouthful.”
Képtelen vagyok úgy enni, hogy ezek az éhes emberek kinézik a számból a falatot!
EnglishGordon was footsore, having walked a dozen or fifteen miles, and also hungry.
Gordonnak fájt a lába legalább huszonöt kilométert gyalogolt és éhes is volt.
EnglishWas there not another intruder, fighting this hungry thing? the third guardian asked.
- Nem volt egy másik, aki ezzel a lénnyel harcolt? - kérdezte a harmadik szellem.
EnglishHe could eat three times what everyone else was eating and still be hungry for dinner.
A háromszorosát megeszi annak, mint bárki más, mégis kiéhezve várja a vacsorát.
EnglishEven the beauty of the Lady Amalthea drained away under that dull, hungry light.
Még Amalthea úrnő szépsége is hamuvá vált ebben a tompa, emésztő fényben.
EnglishHe found Pearl in the kitchen, told her he was hungry, and went upstairs to shower.
Pearlt a konyhában találta, szólt neki, hogy éhes, majd felment zuhanyozni.
EnglishTasnya smiled like a hungry wolf and sent a careful spell right at the intruder's face.
Tasnya éhes farkasként elvigyorodott, majd egy varázslatot lőtt ellensége arcába.
EnglishYou clung to her, whining . crying pitifully, your body white and feverish and hungry.
Belekapaszkodtál, nyöszörögtél... szánnivalóan sírtál, sápadt voltál, lázas, éhes.
EnglishDeath by fire, death by water, death by the. piercing teeth of the hungry god.
Halál a tűz által, halál a víz által, halál az éhes isten tépő foga által!
EnglishHer eyes had that hungry look they got when the sex was good, their color darker.
A szeme izzik, mint mindig, ha jó a szex, ilyenkor sötétebb, mint máskor.
EnglishA billion years ago they must have been swept up for fuel by the hungry, crowded stars.
Milliárd évekkel ezelőtt begyűjtötték őket a bent összezsúfolódott éhes csillagok.
EnglishI'm really not hungry, and please - oh, God, I hate this - I'm in a hurry.
- Ne haragudjon, professzor úr, de nem vagyok éhes, és sajnos... rettentően sietek.
EnglishTess rubbed her forehead, peered down at her breakfast, and felt even less hungry.
Tess megdörzsölte halántékát, s reggelijére pillantva még kevésbé érezte éhesnek magát.
EnglishFaerun turned over, spun crazily, and then whirled away into hungry fire.
Faerűn hirtelen elhalványodott, forogni kezdett majd végleg elolvadt a tűzben.

Similar translations for "to be hungry" in Hungarian

hungry adjective
hungry noun
to feel hungry verb
to go hungry verb
be quick!
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian