"to be in charge of" translation into Hungarian

EN

"to be in charge of" in Hungarian

EN

to be in charge of {verb}

volume_up

Context sentences for "to be in charge of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.
EnglishThe commercial charge-computers accepted his Imperial override without a murmur.
- Egyszer régen részt vettem egy filozófia szemeszteren- mesélte komoran Dorsnak.
EnglishIll need Laverys address and a note to your man in charge at the mountain place.
Szükségem lesz Lavery címére és néhány sorra a gondnokhoz, ott fenn, a hegyen.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishHe worked outward until the beam suddenly died as the charge of the gun ran out.
Addig dolgozott, míg a töltés ki nem merült, a sugár váratlanul ki nem hunyt.
EnglishHis would-be charge served only to impale him on Cale's sword, nearly to the hilt.
A roham ereje csak arra volt jó, hogy teljesen felnyársalja magát a kard hegyére.
EnglishMoreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
Emellett a fordítás díjmentes volna - e költségtérítés biztosítana rá fedezetet.
EnglishThe independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
Az EU-ban a monetáris kérdésekért a független Európai Központi Bank felelős.
EnglishWe tossed water on him to give the prod a better charge, and he's screamin'....
Vizet öntöttünk rá, hogy nagyobb legyen a rúd töltése, erre üvöltözni kezd...
EnglishIt is important that we, as elected representatives, now take charge of the debate.
Fontos, hogy mi, akik választott képviselők vagyunk, átvegyük a vita irányítását.
EnglishIt is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
Ellentételezés nélkül felajánlott, nagyvonalú, ingyen és feltételek nélkül adott.
EnglishUdall was nominally in charge of this little group, but he didn't have a clue.
Udall névleg a parancsnoka volt ennek a kis csapatnak, de nem volt támpontja.
EnglishWhen Haydock went off this morning, our people took charge at Smugglers' Rest.
Mikor Haydock ma reggel elment hazulról, a mi embereink vették át a Csempésztanyát.
EnglishStella, if I die on the way upstairs, I charge you to save this girl, you hear me?
Stella, ha meghalok fölfelé menet, a te dolgod lesz megmenteni ezt a lányt, hallod?
EnglishAnd convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
És az nem kézreálló, amit egy órán át vezetsz, majd nyolc órán át töltesz.
EnglishDid you know she'd done a jail sentence in Cleveland on a badgergame charge?
Tudtál róla, hogy a lányt Clevelandban hamiskártyázásért börtönbüntetésre ítélték?
EnglishThe stage mechanic Fink was in charge of the remodeling, and did a neat job.
Fink, a színpadtechnikus vette kézbe az átépítést és ragyogóan végezte a munkáját.
EnglishI wish also to reassure Mr Brejc that we have clearly identified those in charge.
Szeretném Brejc urat is biztosítani arról, hogy pontosan meghatároztuk a felelősöket.
EnglishIt was already a miracle that she was being transported to Baghdad free of charge.
Már az is csodaszámba megy, hogy útiköltség fizetése nélkül mehet Bagdadba.
EnglishSo they all split, and give a nice pattern in six-dimensional charge space.
Ezért mind széthasadnak, és egy szép mintát alkotnak a hatdimenziós töltés térben.