"to be in drink" translation into Hungarian

EN

"to be in drink" in Hungarian

HU
EN

to be in drink {verb}

volume_up
That's if you was drunk in spite of there being no smell of drink.
Szóval, ha mégis részeg lenne, bár nem éreztünk magán semmiféle szagot.
Drunken half clamoured for more drink, and more, and more.
A részeg fele italt követelt, még és még!
His gaze was blurred by drink but at least his eyes didn't roll up.
A tekintete elmosódott ugyan a részeg kábulattól, de legalább nem fordította a mennyezetre.

Context sentences for "to be in drink" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishMrs Jones drew a deep breath and took a long satisfying drink of sweet inky tea.
Mrs. Jones mélyet sóhajtott, és nagyot kortyintott az édes, tintasötétségű teából.
EnglishHe told me himself how his father had died of drink, and his father before him.
Tőle magától hallottam hogy az apja meg őelőtte a nagyapja is halálra itta magát.
EnglishDrink your coffee on your ass like a normal person and let me do this, I need to.'
Idd meg a kávédat, ülve, mint egy normális ember, és hagyd, hogy ezt elvégezzem.
EnglishThe drink trembled in his hand as Floyt thought of the perils of offworld travel.
A pohár megremegett a kezében, amikor belegondolt a külvilági utazás veszélyeibe.
EnglishOn reentering the room he walked at once to the drink table, but found it empty.
A szobába való belépésekor azonnal az italokhoz ment, de mindent üresen talált már.
EnglishYou know how it is--you turn your head and some other guy is buying her a drink.
Tudja, mi van... elfordítja az ember a fejét, és egy másik pasas italt rendel neki.
EnglishHe took a drink, looked at the Post, looked at the street, and back to the cup.
Ivott, a Post épületére nézett, aztán az utcára, majd újabb korty következett.
EnglishThe only time their father had spent at home was to drink and sleep and abuse them.
Apjuk annak idején csak inni és aludni járt haza, meg azért, hogy megverje őket.
EnglishGenar-Hofoen nodded as the drink warmed its way down his throat to his stomach.
A zselémez egy pillanatra kipúposodott a szája körül, akár valami ezüstös rágógumi.
EnglishGurgeh ordered a drink from the module and asked Za if he would like anything.
Gurgeh rendelt egy italt az egységtől, és megkérdezte Zat, hogy kér-e valamit.
EnglishWe need to adopt and update a directive introducing a total ban on drink driving.
Új irányelvet kell elfogadnunk, amely teljes mértékben megtiltja az ittas vezetést.
EnglishAt least to touch her red hair, to kiss her white skin, to drink the scent of her.
Hogy legalább megérintsem vörös haját, megcsókoljam fehér bőrét, beigyam a szagát.
EnglishPism, Pasm and Posm wish to drink deep of the stuff they love the best!
Pism, Pasm és Posm sokat akarnak inni a finom italból, amit a legjobban szeretnek!
EnglishOh, yeah, my dad knew your dad real well, used to drink beer with him at Corona's.'
Az bezony, a fater nagyon jól ismerte is a tiedet, együtt sörözgettek a Koronában.
EnglishI dropped the phone into its cradle and took another drink from the office bottle.
Villájára pottyantottam a kagylót, és ittam még egy pohárkával az irodai palackból.
EnglishA lot of times I feel kind of left out, because, you know-- because I don't drink.
Sokszor úgy érzem, mintha kitaszított lennék mert, tudod-- mert én nem iszom.
EnglishGurgeh went over to them, taking a drink from a waiting tray as it floated past.
Odament hozzájuk, és közben levett egy italt az éppen arra lebegő tálcáról.
EnglishYou must never drink after the heart stops or you'll be sick again, sick to death.
Sosem szabad innod, miután a szív megállt, mert újra beteg leszel, halálos beteg.
EnglishMeanwhile, holding out her cup for more drink, Lorenza answered: But it's a game.
Lorenza ezalatt kikapott egy újabb poharat valakinek a kezéből, és már válaszolt is:

Similar translations for "to be in drink" in Hungarian

drink noun
in preposition