"to be in flames" translation into Hungarian

EN

"to be in flames" in Hungarian

EN

to be in flames {verb}

volume_up
to be in flames (also: to blaze, to flame, to glow, to mantle)
Richie Grenadeau is big but this boy is even bigger, a six-foot-five hulk whose face flames with acne.
Richie Grenadeau nagydarab srác, de ez a fiú még nála is nagyobb, termetre van vagy százkilencven centi, arca csak úgy lángol a pattanásoktól.
(EL) Madam President, the Mediterranean is going up in flames.
(EL) Elnök asszony, a földközi-tengeri térség lángokban áll.
The professor's house just went up in flames.
A professzor háza lángokban áll.
Mos Eisley lángokban áll.

Context sentences for "to be in flames" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishChuckling, the figure waved, bringing cold flames to pinwheel out of nothingness.
Az alak kuncogni kezdett, majd pörgő hideg lángnyelveket idézett meg a semmiből.
EnglishI let my eyes close, forsaking all the dancing flames that besprinkled the gloom.
Behunytam a szememet, kirekesztve magamat a táncoló gyertyalángok fényözönéből.
EnglishMilling behind the wall of flames, they snarled and raged at the lone black flyer.
Csak tipródtak a lángfal mögött, onnan vicsorogtak a magányos fekete égenjáróra.
EnglishThe three quickly joined the others as the entire forest was enveloped in flames.
Gyorsan csatlakoztak a többiekhez, miközben az egész erdőt elborították a lángok.
EnglishA soft series of flames burned below, sending their antic shadows up the stairwell.
Puha fényű láng lobogott a mélyben, furcsa árnyékokat vetett a lépcsőház falára.
EnglishThe dancers broke apart, pairing off now, spinning and leaping before the flames.
A kör felbomlott, a táncosok párokra szakadva szökelltek és pörögtek a tűznél.
EnglishThe airless room shimmered with vapors and the flames rose to shut out the night.
A levegőtlen szoba vibrált a forróságtól, a hosszú lángok elkergették az éjszakát.
EnglishShe sprinkled something on the flames and a thick cloying perfume filled the air.
A lángokra spriccelt valamit, ettől émelyítő parfümszag töltötte be a levegőt.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Ha nem megyünk át ezen a vizsgán, akkor Nápoly lángjai egész Európát felgyújtják.
EnglishWith a wild shriek of rage the elf sprang at El, flames leaping from his hands.
Az elf a harag vad sikolyával ugrott Elminsterre, kezei közül lángok csaptak előre.
English`Tell Charlotte that I did not suffer in the flames even if this is not true.'
Azt írd Charlotte-nak, hogy nem szenvedtem a lángokban, akkor is, ha nem igaz.
EnglishI rounded a curve, its slope protecting me from the flames above me on my right.
Befordultam egy kanyarulatnál, a lejtő megóvott a jobbra, fölöttem lobogó lángoktól.
Englishthe way the strong and the old survived, the way the new ones went into the flames.
Memnoch, a Sátán megkeresi Lestatot, elviszi egy utazásra a mennybe és a pokolba.
EnglishHe plucked his dart from the bubbling flames and took it with him, just in case.
Kirántotta a dobótűt a halott férfi szeméből, nehogy később felhasználhassák ellene.
EnglishOverhead the wind sighed through the trees and the flames swirled back and forth.
A szél mérgesen rázta a tisztás fáit, és a tűz lángja szeszélyesen lobogott.
EnglishChamlis broke up the damp sawdust banking on the fire, releasing the flames beneath.
Chamlis megkotorta a nedves fűrészport a tűz körül, felszabadította a lángokat.
EnglishThough Joachim Lorenz looked anything but hopeful as he stared into the flames.
De Joachim Lorenz arcán nem sok reménység tükröződött, ahogy a tűzbe bámult.
EnglishRaging flames framing a street she knew well, and El-mara tried to cry out.
Dühöngő lángok kereteztek egy jól ismert utcát és Elmara megpróbált felkiáltani.
EnglishI stomped on the flames and went for Lestat, shouting at him to leave her.
Eltapostam a lángokat, és nekitámadtam Lestatnak, rákiáltva, hogy engedje őt el.
EnglishAnd at that moment it seemed as if the entire universe erupted into flames.
És ebben a pillanatban mintha az egész világegyetem lángtengerbe borult volna.

Similar translations for "to be in flames" in Hungarian

in preposition