"to be in tears" translation into Hungarian

EN

"to be in tears" in Hungarian

HU
EN

to be in tears {verb}

volume_up
And when it is this man, so to speak, that means blood tears.
És ha ez az ember sír, akkor vérkönnyeket ont.
He seemed to be crying, but there were no tears.
Úgy tűnt, sír, de szeméből nem jöttek könnyek.
Ebben a könyvben mindenki sír!

Context sentences for "to be in tears" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English`They said she went out to it,' he confessed, the tears coursing down his cheeks.
Azt mondják, Emily ment ki hozzá vallotta meg, és végigperegtek arcán a könnyek.
EnglishTears flowed freely down her cheeks, and she held a handkerchief over her mouth.
A könnycseppek szabadon hullottak az arcára; egy zsebkendőt tartott a szája előtt.
EnglishHer eyes already burned with unnatural light, a violet ire reflected in her tears.
Szeme természetellenes fényben égett, ibolyaszínű tűz tükröződött a könnyeiben.
EnglishSilent tears spilled from her eyes as she watched Vangerdahast walk to his death.
Joysil azonban kitárta a szárnyát, hogy eltakarja a férfit, és a társára kiáltott.
EnglishDesiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy:
Ha ilyenkor eszembe jutnak könnyeid, szeretnélek látni, hogy öröm töltsön el.
EnglishThe dreadful thing was that her tears, instead of distressing him, merely bored him.
A szörnyű az volt, hogy a könnyei nem elkeserítették, csak fárasztották Gordont.
EnglishFrom the Greek keras, meaning horn, meaning that which can be cut without tears.
A görög keras szóból, ami szarvat jelent, vagyis hogy könnyek nélkül le lehet vágni.
EnglishFather Gomez felt tears of joy prick his eyes as he kissed the President farewell.
Gomez atya az elérzékenyülés könnyeivel küszködve váltott búcsúcsókot az Elnökkel.
EnglishWe tried” Dena shook her head, tears welling as Gordon took her into his arms.
Igenis megpróbáltuk...! - zokogta keservesen Dena, amint Gordon a karjába vonta.
EnglishRussian men were not averse to shedding tears, but they wouldn't have helped either.
Az orosz férfitól nem idegen a sírás, de most még ezt sem engedhette meg magának.
Englisheyes were full of the rain, and some drops of it fell down his cheeks, like tears.
Bogár szeme megtelt esővel, pár csepp még az arcára is hullt, mint a könnyek.
EnglishShe would do anything-anything-to take the tears she saw now away, forever.
Bármit, bármit, megtenne, hogy elűzhesse a férfi szemébe kiült keserű könnyeket.
EnglishBut the water that washed his face most fiercely was the salt water of his own tears.
De a nedvesség, amely legsűrűbben áztatta arcát, saját könnyeinek sós vize volt.
EnglishHe looked grieved and I saw tears in his eyes, but maybe he was only imitating mine.
Elszomorodott, könnyeket láttam a szemében, bár lehet, hogy csak engem utánozott.
EnglishI had to remind myself that tears were one of the symptoms of morphine withdrawal.
Eszembe kellett juttatnom, hogy a könnyek a morfiumelvonás szimptómáihoz tartoznak.
English'And Berit -' 'Please, Sparhawk,' the young man said, his eyes filled with tears.
Könyörgöm, Sparhawk, ne hagyj hátra! kérlelte a fiatalember könnyes szemmel.
EnglishTaste, and weep bitter tears, for the waste I shall do to your pretty things!
Ízleld és sírj keserű könnyeket a kárért, amit a holmijaid között okozni fogok!
English'My beloved son and deliverer,' he cried with his rheumy eyes filled with tears.
Szeretett fiam és hírhozóm! nyüszítette, és csipás szeme könnyel telt meg.
EnglishAfter a time he slept, but Gwenhwyfar lay awake, tears rolling down her face.
Egy idő múlva elaludt, ám Gwenhwyfar ébren feküdt, könnyek peregtek az arcán.
EnglishAs the tears rolled down his cheeks, the prince felt a black rage build inside him.
Ahogy könnyei legördültek arcán, fekete haragot érzett magában felgyülemleni.

Similar translations for "to be in tears" in Hungarian

in preposition