"to be in the mire" translation into Hungarian

EN

"to be in the mire" in Hungarian

EN

to be in the mire {verb} [idiom]

volume_up

Context sentences for "to be in the mire" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe had barely begun his retreat when the great bulk of the mire smashed into the glass.
Menekülőre fogta a dolgot, de későn a posvány hatalmas teteme az üvegbe csapódott.
EnglishI have said that over the great Grimpen Mire there hung a dense, white fog.
Már említettem, hogy a grimpeni ingoványon sűrű, fehér ködfelhő terjengett.
EnglishI have myself seen this old man cross the Grimpen Mire by the path which Stapleton had marked out.
Magam is láttam, amikor bement a Stapleton által kijelölt helyen az ingovány belsejébe.
EnglishThe mire threw itself forward and caught hold of the craft as it ascended.
A posvány előrevetődött, és megragadta az emelkedő járgányt.
EnglishNo one could find his way into the Grimpen Mire to-night.
Lehetetlen, hogy ilyen időben bárki is bemerészkedhessék az ingoványba.
EnglishWe planted them to- gether, he and I, to mark the pathway through the mire.
Bejutni biztosan bejut oda, de hogy kijut-e, kétlem.
EnglishHeadless now, its body full of little shudders and twitches, the mire had little strength left to resist Candy.
A fejetlen, egész testében rázkódó és rángatózó posvány már nem bírt harcolni Cukival.
EnglishAs she had guessed, the mire was made of mud from head to foot.
Ahogy sejtette, a posvány tetőtől-talpig sárból készült.
EnglishThey stopped floundering in the mire, and came on at a brisk walk.
Már nem bukdácsoltak a gizgazon, hanem fürgén jártak.
EnglishEven when he managed to wedge them into gaps in the slimy mass, his feet frequently sank into the mire between the vines.
Még ha sikerült is támasztékot találnia, becsúszott a növényi szálak közti résekbe.
EnglishSomewhere deep, deep in the muck and mire, the grain lived.
Valahol lent, az iszapban, azok a magok még mindig éltek.
EnglishI would not have spoiled two pair of good shoes in the mire!
Nem tapostam volna szét két pár jó cipőt az ingoványban!
EnglishNow only a few old roofs stuck out above the mire.
Most azonban csupán néhány háztető emelkedett ki az ingoványból.
EnglishThe mire seemed to comprehend this too and was apparently prepared to kill itself in order to bring the glyph down.
Ezzel a posvány is tisztában volt, és elszánta magát, hogy mindenáron leszedi az égből a gliffet.
EnglishGod help those who wander into the great mire now, for even the firm uplands are becoming a morass.
Isten irgalmazzon annak, aki most az ingoványba téved, hiszen még a magasabban fekvő helyek is mocsárrá változtak.
EnglishThose worlds would steep in the mire, trapped for eons.
Egész világok lesznek a mélyben, talán eonokon át.
EnglishWhen you have sunk me in the mire of deepest despair?'
Amikor a legmélyebb kétségbeesésbe taszítottál?
EnglishIsn't that the direction of the great Grimpen Mire?
Nem ebbe az irányba esik a nagy grimpeni ingovány?
EnglishNow Candy was looking at the mire face-to-face.
Cuki most szemtől szemben volt a posvánnyal.
EnglishAll the color had gone from the day, into the mist and the mire and the dismal reeds, and all her happiness had gone with it.
A nap minden színe beleveszett a ködbe, az ingoványba, a baljós nádasba, s velük együtt a boldogsága is.