"to be in the wrong" translation into Hungarian

EN

"to be in the wrong" in Hungarian

EN

to be in the wrong {verb}

volume_up
He is a pleasant and able colleague, but he is wrong about most things, and he is totally wrong in this case.
Kellemes és rátermett kolléga, de a legtöbb dologban téved, most pedig teljesen téved.
You are definitely wrong, Mr Helmer, because it is about solidarity.
Határozottan téved Helmer úr, ugyanis a történet a szolidaritásról szól.
And there were times she tried to convince herself that she was wrong.
Volt, mikor igyekezett meggyőzni magát, hogy téved.
to be in the wrong (also: to be wrong)

Context sentences for "to be in the wrong" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
EnglishOkay, if anything goes wrong, two doors down is another dump called the Seaside.
Ha valami nincs rendben, menjetek egy kicsivel tovább, a Seaside nevű vityillóig.
EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
Az EU halálra van rémülve attól, hogy mi esetleg sorozatosan rossz választ adunk.
EnglishAnd he said, 'Pierre seems to have made you happy, so it seems I was in the wrong.
Majd így folytatta: Pierre boldoggá tett téged, tehát leszögezem, hogy tévedtem.
EnglishI wanted Wargun to understand what might happen if he made any wrong decisions.
Tudatni szerettem volna Wargunnal, mi történhet, ha véletlenül rossz döntést hoz.
EnglishOh, do tell me what's wrong, pretty little grandmother of the tribe, said Oberon.
Áruld el nekem, hogy mi bánt, ó, szép kicsi nagymamája a törzsnek! mondta Oberon.
EnglishI am convinced of this but, of course, I may be proven wrong by future events.
Erről meg vagyok győződve, de természetesen a jövőbeni események megcáfolhatnak.
EnglishIt is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
Érthetetlen, hogy egy törvényszék miként hozhat ilyen alapvetően téves ítéletet.
EnglishAnd then in the next instant I knew what was wrong; they were all waiting for me.
S a következő pillanatban már rá is jöttem, hogy tulajdonképpen csak engem vártak.
EnglishI just went back to London without the faintest idea there was anything wrong.
Hazajöttem Londonba anélkül, hogy gyanítottam volna, hogy valami nincs rendben.
EnglishHe had known when he saw the body of his friend that something was terribly wrong.
Már akkor tudta, amikor meglátta barátja holttestét, hogy valami nincs rendben.
EnglishAssuming, she chuckled to herself, that he was right, and the show was wrong....
Ha tényleg azok voltak, és nem Jack tudta rosszul, kuncogott magában Cathy...
EnglishI am opposed to discrimination, but I believe that this is the wrong approach.
Én ellene vagyok a diszkriminációnak, de úgy gondolom, ez egy rossz megközelítés.
EnglishBut there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
Egy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
EnglishIf I didn't do anything wrong, why was I picked up by the cops and taken to jail?
Ha semmi rosszat nem csináltam, miért vittek el a rendőrök és zártak börtönbe?
EnglishThen there's no story, and my sources are wrong, and I hope you en- joyed dinner.
Akkor nincs sztori, a forrásaim hajítófát sem érnek, és remélem, ízlett a vacsora.
English'Things began to go all wrong for him from the moment his Orcs set foot in Rohan.'
- Akkor rontotta el végleg a dolgát, amikor az orkjai betették a lábukat Rohanba.
EnglishThose who are critical of significant economising are certainly on the wrong path.
Akik bírálják a jelentős megtakarítási programokat, bizonyosan rossz úton járnak.
EnglishOf course I may be wrong, the child's gorgeous, but it's what I'm hoping for.'
Persze tévedhetek, hiszen az a kislány elragadó, mindazonáltal ebben bizakodom.
EnglishThey had walked for perhaps an hour when Shea first sensed that something was wrong.
Talán egy órája haladtak, amikor Shea először érezte, hogy valami nincs rendjén.