"to be on fire" translation into Hungarian

EN

"to be on fire" in Hungarian

EN to be on fire
volume_up
{verb}

to be on fire (also: to burn, to flame, to mantle)
volume_up
ég {vb}
My wife and I stepped outside, coughing, wondering whose house was on fire.
A feleségemmel kiléptünk, köhécseltünk, azt találgattuk, kinek a háza ég.
However, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?
De tényleg szeparatizmus-e az, amikor ég a ház és próbálunk kimenekülni belőle?
What is it with you, a fire? she shouted, but Hallorann was gone.
Mi az, ég a ház? kiabálta, de Hallorann már elviharzott.
to be on fire (also: to be in flames)
The house is on fire, so the fire must be put out.
Házunk lángokban áll. A lángokat el kell oltani.
Egy amerikai teherszállító lángokban áll.
Istenem, az épület lángokban áll!

Similar translations for "to be on fire" in Hungarian

to be verb
Hungarian
be- particle
Hungarian
on adverb
on
fire noun
to fire verb
fire! interjection
Hungarian

Context sentences for "to be on fire" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLife became a race with the fire and the boys scattered through the upper forest.
Az élet most már csak versenyfutás volt a tűzzel, a fiúk ellepték a felső erdőt.
EnglishThe word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
Ez lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
EnglishTatzel, leaning on the table with chin on her two fists, scowled into the fire.
Tatzel ráhasalt az asztalra, öklére támasztotta az állát, és ismét a tüzet nézte.
EnglishHe recalled what Rudin had told him by the fire out at Usovo a fortnight earlier.
Felidézte, mit mondott neki Rugyin két héttel ezelőőtt Uszovóban, a tűűz mellett.
EnglishA beeping tone in his headset told him that the first missile was ready to fire.
Jackson fejhallgatójában egy csipogás jelezte, hogy az első rakéta kilövésre kész.
EnglishMiss Marple was sitting in a big chair by the fire busily engaged in crocheting.
Miss Marple egy nagy karosszékben ült a kandalló mellett, és szorgalmasan horgolt.
EnglishThe CO looked at his own fire-control director and the four red solution lights.
A parancsnok a tűzvezérlési tisztre és a négy vörös készenléti lámpára nézett.
EnglishThe fire we reported at the old fire hall... - is still burning out of control.
A régi városcsarnokban keletkezett tűz... - még mindig korlátlanul terjed tovább.
EnglishThe Fire light extinguished immediately, and all other systems remained normal.
A tűz" felirat azonnal kialudt, és a többi rendszer normál állapotot mutatott.
EnglishUrprox would have to bring in fuel to fire the furnace and metals to mix the alloy.
Urprox vállalta, hogy beszerzi a fűtőanyagot és az ötvözethez szükséges fémeket.
EnglishA fire of dead lichen burned small at one side, within a ring of blackened stones.
Egyik szélén megfeketedett kövek között száraz zuzmóból rakott kis tűz pislákolt.
EnglishThe exploration had taken her into a kitchen, where probably the fire had started.
A felfedezőút során most jutott a konyhába, valószínűleg innen indult ki a tűz.
EnglishSomeone said at MacAran's elbow, How can the woods catch fire after all this rain?
Hogy foghatnak tüzet a fák ennyi eső után? szólalt meg valaki MacAran könyökénél.
EnglishWe have been told that the fire service and the police are responsible for them.
Azt mondták nekünk, hogy a tűzoltóság és a rendőrség viseli ezekért a felelősséget.
EnglishWhether plague or fire or a foreign enemy had ravaged the town, we couldn't know.
Hogy dögvész, tűz vagy ellenség pusztította-e el a helyet, azt nem lehetett tudni.
EnglishWe had just lit the fire and had some breakfast when Treebeard appeared again.
Épp tüzet gyújtottunk és nekiláttunk a reggelinknek, mikor megjelent Szilszakáll.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Ha nem megyünk át ezen a vizsgán, akkor Nápoly lángjai egész Európát felgyújtják.
EnglishEvery town that has a volunteer fire department understands this way of thinking.
Minden olyan város, ahol van önkéntes tűzoltóság, megérti ezt a gondolkodást.
EnglishOn Carlin Street, an electrical fire, caused by downed power lines, had begun.
A Carlin Streeten a megereszkedett vezetékek okoztak elektromos eredetű tüzet.
EnglishMajor Zaitzev, Oleg Ivanovich, he and his family died in a hotel fire in Budapest.
Oleg Ivanovics Zajcev elvtárs és a családja meghalt egy szállodatűzben Budapesten.