EN

to be on guard {verb}

volume_up
őrt áll vmi mellett
The Shoal did stand guard at the shores of Quiddity to prevent the Art from being misused by human ambition; but it also stood to watch the sea...
A Shoal valóban őrt áll Quiddity partjain, hogy az emberi akarat ne használhassa rosszra a Tudást, de ugyanakkor a tengert is figyeli...
And we've got that hulking Swede always on guard.
És az a behemót svéd mindig résen van.

Context sentences for "to be on guard" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEven the lone sentry wandered in, knowing that his guard duty was unnecessary.
Még a magányos őrszem is odacsámborgott, tudván, hogy úgysem szükséges őrködnie.
EnglishOur main responsibility is for citizens' rights, and we must guard these rights.
Legfőbb felelősségünk a polgárok jogainak biztosítása, illetve ezen jogok védelme.
EnglishHe knew this guard-his name was Zhou Jingjin-and he seemed a decent enough chap.
Ismerte ezt az őrt, Csou Csingjin volt a neve, és eléggé rendes fickónak tűnt.
EnglishRudin issued his orders to the guard major, who nodded and escorted Munro out.
Rugyin parancsokat adott a gárda őőrnagyának, aki bólintott, és kikísérte Munrót.
EnglishThe uniformed guard emerged from the darkness and approached the driver's door.
Az egyenruhás őr előbukkant a sötétből és megindult a vezetőülés melletti ajtóhoz.
EnglishAnd then, one night, standing guard at Dawn's cot, he heard the missiles coming.
Azután egy éjjel, őrt állva Dawn kiságya mellett, meghallotta a közeledő rakétákat.
EnglishGuard her-and if anyone wearing a mask comes anywhere near, scream your head off.
Vigyázz rá, és ha erre jönne egy álarcos alak, sikíts, ahogy a torkodon kifér!
EnglishThey were only several hun- dred strong, with twice as many archers as Home Guard.
Csupán néhány százan voltak, és kétszer annyi íjász kísérte őket a Honi Gárdából.
EnglishI was embarrassed suddenly to be caught off guard, to be so obviously startled.
Hirtelen restelkedés fogott el, hogy így hagytam meglepni, megijeszteni magam.
EnglishWhen Spicer's turn finally came to make a secured call, the guard had drifted away.
Amikor Spicer végül hozzájutott egy biztonságos vonalhoz, az őr eltűnt valahová.
EnglishMichael Curry was his name, or so the Coast Guard had told her when she called in.
Michael Currynek hívják, legalábbis ezt mondták a parti őrségen, mikor telefonált.
EnglishBefore a guard comes along, Saul agreed and glanced behind him toward the darkness.
- Mielőtt erre jön az őrség - bólintott Saul, és maga mögé sandított a sötétbe.
EnglishFred Jones moreover stood over me while I ate -- like a sullen prison guard.
Ráadásul Fred Jones végig mellettem állt, amíg ettem, mint egy mogorva börtönőr.
EnglishAnd I overheard a guard say something about gettin us cleaned up sometime soon.
Aztán meg azt vettem ki az egyik őr beszédéből, hogy nemsokára megmosdatnak minket.
EnglishThe security guard's left hand lay open at his side, palm up, fingers spread.
A biztonsági őr bal keze tenyérrel felfelé, széttárt ujjakkal nyugodott a földön.
EnglishHe stood on his tail and did a back flip while his guard blinked in confusion.
A farkára ágaskodott, és hátraszaltót csinált, a testőre pedig zavartan pislogott.
EnglishIf he saw them down on the table, it might put him on his guard, eh, Poirot?
Ha látja, hogy itt a doboz, kitéve közszemlére, még megriad, és eleve begubózik.
EnglishMoki and Haoke had both volunteered for guard duty, but for different reasons.
Moki és Haoke mindketten önként jelentkeztek őrszolgálatra, de eltérő okokból.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Európának - és ezzel zárnám - ezen a téren sem szabad éberségéből alábbadnia.
EnglishThe tram slid to a stop, and the Celestials once again formed up as honor guard.
A járművük megállt, és a celesztinek megint fölvették a díszőrség-alakzatot.

Similar translations for "to be on guard" in Hungarian

on
on adverb
guard noun