EN

to be on the defensive {verb}

volume_up
to be on the defensive (also: to parry, to stand on the defensive)
- Már megint védekezik.
She certainly seemed embarrassed and on the defensive--but on the whole he put it down to a natural fear of the police.
Borzasztóan zavarban van, annyi biztos, és szüntelenül védekezik na de könnyen lehetséges, hogy ez csak a természetes reakció a rendőrökre.
to be on the defensive
elhárító állásban van
elhárító állásban van
to be on the defensive
védekező állásban van
védekező állásban van
At the moment, the Greek Government is on the defensive; it is trying to scrape money together so that it can reduce its debt.
A görög kormány pillanatnyilag védekező állásban van; pénzt próbál összekaparni, hogy csökkenthesse adósságát.

Context sentences for "to be on the defensive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI like that defensive end at Penn State myself, but he'll probably go too early.
Nekem nagyon tetszik a válasz, de azért valójában egy kicsit még korai volna.
EnglishLast year my envoys offered defensive alliances to every realm of the Elder Isles.
Tavaly a küldötteim védelmi szövetséget ajánlottak az Elder-szigetek minden országának.
EnglishA gun in my hand is a defensive weapon, but a gun in your hand is an offensive weapon.
Ha az én kezemben van fegyver, az önvédelem, de ha az önében, az már támadó szándék.
EnglishTell our people to fall back if they can do so safely - and take defensive action only.
Parancsolja meg az embereinknek, hogy vonuljanak vissza, és ha tehetik, ne lőjenek.
EnglishAnd in tribute to that nature, Reich's Defensive Barrier Screen was in full operation.
A dzsungelbeli körülmények miatt Reich láthatatlan védőhálója teljes erővel működött.
English(PL) Madam President, Commissioner, you did not need to take such a defensive position.
(PL) Elnök asszony, biztos úr! Nem volt szükség erre a védekező álláspontra.
EnglishHis directed defensive weapons were designed to operate automatically as well.
Irányított védelmi fegyverei úgy voltak megtervezve, hogy automatikusan is működhessenek.
EnglishHe thought about taking up the classical defensive position, but didn't.
A józan ész azt diktálta, hogy helyezkedjen védekez állásba, de nem mozdult.
EnglishBlue Team has squared off in a defensive position, the tactical officer said.
A kék egység védelmi alakzatot vett fel jelentette a hadműveleti tiszt.
EnglishOn the walls, the Dwarves drew back uncertainly from their defensive positions.
A falakon az elbizonytalanodott törpék hátrébb húzódtak állásaikban.
EnglishYou take one Defensive Barrier Screen with you so's the bears don't eat you.
Hogy a medvék föl ne falják, védőhálót kell magával vinnie az embernek.
EnglishFrom their superior defensive positions, the Elves repelled the assault almost effortlessly.
Fönti védővonalaikból az elfek szinte erőfeszítés nélkül visszaverték a támadást.
EnglishSo Europe, the European Union, should not always be put on the defensive.
Európát, az Európai Uniót tehát nem kell minden esetben támadás alá venni.
EnglishI saw what they did to a defensive line that my father felt certain would hold them.
Láttam, mit műveltek a védvonallal, amelyet apám áttörhetetlennek hitt.
EnglishIt is time that we put some of the people who are attacking Europe on the defensive.
Itt az ideje, hogy az Európát támadók közül egyeseket védekező álláspontra kényszerítsünk.
EnglishBut lacking the blindfold, he was at the mercy of the defensive magics of this place.
Ha viszont leveszi a szemkötőt, akkor kiteszi magát a barlangot védő varázslat hatásának.
English'Sir, he's a little angry right now, and also very concerned about our defensive posture.
- Dühösnek tűnik, uram, és az is nyilvánvaló, hogy aggasztja a készültségi állapotunk.
EnglishSparhawk felt suddenly offended, and at the same time defensive.
Sparhawk sértőnek érezte a feltételezést, de ugyanakkor védekezésre kényszerült.
EnglishWith Ranger out of the fight, they were really stuck for both offensive and defensive punch.
A Ranger kiesésével tényleg elvesztették védelmi és támadási lehetőségeiket.
EnglishYou had a hand in casting some still-active defensive spells here.
Annak idején te is levédted pár, még mindig aktív védővarázslattal a termet.